Hvem er som Gud?

Preken på Den hellige Mikaels dag, av pastor David Edvardsen