Preken på Reformasjonsdagen, av pastor David Edvardsen