«Så mange som sju ganger?»

Foredrag av Seth Erlandsson: «Så mange som sju ganger?» (Matt18,21)