Profetienes oppfyllelse i de siste tider

Foredrag ved pastor Egil Edvardsen

Utsyn Misjonssenter, Finnøy – 26.-28. juli 2019