«Kristus, Kongen»

Preken ved LBKs kirkemøte på Finnøy, av pastor Keith Wessel, Minnesota (tolket av pastor Egil Edvardsen).