Bli i Jesu ord

Preken på Såmanssøndag, av pastor David Edvardsen

Joh 8,31-32

Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på ham: «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.»