Morgenandakt

Morgenandakt ved LBKs kirkemøte på Finnøy, av pastor David Edvardsen.