Den rike mannen og Lasarus (Luk 16,19-31)

Preken av pastor T. J. Welde fra St. Lukas ev-luth forsamling i Stavanger.