Frelserkongen

Preken på Palmesøndag av pastor Egil Edvardsen.

Mark 11,1-10:  Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage og Betania ved Oljeberget, sendte Jesus to av disiplene av sted og sa til dem: «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere! Straks dere kommer inn i den, skal dere finne en eselfole som står bundet, og som det ennå ikke har sittet noe menneske på. Løs den og før den hit! Og om noen spør: ‘Hvorfor gjør dere dette?’ skal dere svare: ‘Herren har bruk for den, og han sender den straks tilbake igjen.’»
De gikk av sted og fant folen bundet ved en dør ut mot gaten, og de løste den. Noen av dem som sto der, sa da til dem: «Hva er det dere gjør? Løser dere folen?» De svarte som Jesus hadde sagt, og da fikk de gå. Så førte de folen til Jesus og la kappene sine på den, og han satte seg opp. Mange bredte ut kappene sine på veien, andre dekket den med grønne kvister som de hadde skåret på markene omkring. Både de som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte:

«Hosianna!
Velsignet er han som kommer i Herrens navn!
Velsignet er vår far Davids rike som kommer!
Hosianna i det høyeste!»