Ånden er læreren vår

 

Illustrasjon fra middelaldermanuskriptet Hortus delicarum fra 1100-tallet. Wikimedia Commons / Public Domain.

Pinsepreken av pastor T.J. Welde

«Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.» (Joh 14,23-31)