Den Hellige Ånd og Jesus

Preken på 6. søndag etter påske av pastor Egil Edvardsen

Joh 15,26 –16‬,4‬:
«Når Talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Far, sannhetens Ånd som går ut fra Far, da skal han vitne om meg. Men også dere skal vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av. Dette har jeg sagt dere for at dere ikke skal bli ført til fall. De skal utstøte dere av synagogen. Ja, det kommer en tid da de som slår dere i hjel, skal tro at de utfører en tjeneste for Gud. Det skal de gjøre fordi de verken kjenner min Far eller meg. Dette har jeg sagt dere for at dere skal huske at jeg sa dette om dem, når deres tid kommer. Jeg fortalte dere ikke dette fra begynnelsen av, for da var jeg hos dere.»

 

(Bibel 2011 © Bibelselskapet)