Det er fullbrakt!

Skulptur av Lone Ann Spangsberg Christensen ©

Langfredagspreken av pastor T.J. Welde

Johannes 18,1 – 19,30

(Lydopptak fra Den Lutherske Forsamling i Avaldsnes 29. mars 2024)