-

En framtid vi ikke trenger frykte

«Men vi ser fram til det han har lovt: en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor»
(2 Pet 3,13).

Hva vil skje med oss på dommens dag? Apostelen Peter svarer meget enkelt på dette spørsmålet: «Vi ser fram til det han har lovt: en ny himmel og ny jord, hvor rettferdighet bor.» På dommens dag skal vi få arve det sted der rettferdigheten bor. Det er godt nytt. Enda bedre nyheter er det dersom vi tenker på hva vi egentlig hadde fortjent å få.

Da du våknet opp denne morgenen, hva var det første du tenkte på: «I dag er det mandag, og det betyr klesvask», eller: «Nå har jeg bare en time på meg før jeg må være på jobb,» eller: «Jeg lurer på om det har regnet i natt»? Om du er som meg, pleier morgenens første anstrengelser bestå i å klarne hjernen og forsøke å legge en liten plan for den kommende dagen. La oss prøve noe annet i morgen tidlig. La oss begynne dagen med å tenke på åndelige ting og spørre oss selv: «Hvordan er min stilling i forhold til Gud?»

Om vi tar en kikk på oss selv i det speilet som består i Guds fullkomne lov, da er det ikke en særlig behagelig tanke som slår oss. Han er hellig; det er ikke vi. På grunn av den synden vi er født med, og på grunn av den synden vi gjør, og på grunn av det vi burde gjøre, men ikke gjør, fortjener vi det verste. Våre vantro, tvil, misunnelse, grådighet og bitterhet har skilt oss fra Guds kjærlighet. Så det er ikke «en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor», vi har fortjent å få. Det er noe mye, mye verre.

Men la ikke denne tanken få være den dominerende resten av dagen. For Gud er ikke bare hellig, han er også nådig og barmhjertig. Han er like tilgivende som han er rettferdig. Han la alle våre synder på sin Sønn, og gav oss Jesu fullkommenhet og rettferdighet i gjengjeld. For Jesu skyld vil vi ikke få som fortjent. Det er en sannhet som er verd å holde fast ved hver eneste dag like til den siste dag. For hans skyld har vi en framtid vi ikke trenger frykte.

Så hva tror du vil skje på dommens dag? Når Jesus Kristus kommer i sin herlighet, skal alle døde bli oppvekt til livet og bli ført fram for ham. De som har forkastet Guds barmhjertighet, blir fordømt med legeme og sjel til en evig pine i helvetet og en evig adskillelse fra Guds kjærlighet. Men alle som tror på Jesus, vil få herliggjorte legemer, og skal med legeme og sjel få være sammen med Herren for alltid.

Når du sitter på sengekanten i morgen tidlig og spør deg selv: «Hvordan er min stilling i forhold til Gud? Hva vil skje med meg på dommens dag?», tenk da på Jesus, din Frelser. Han har gjort i stand et hjem for deg hvor rettferdighet bor. La oss oppmuntre hverandre med disse ord!

Kjære Frelser, bli hos meg hver dag med din kjærlighet. Bevar du meg i troen på deg så jeg når fram til mitt evige mål hos deg. Amen.