-

Det enkle evangeliet

«For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv» (Joh 3,16).
Det enkleste er ofte det beste, heter det i reklamen. Noen av de fineste og beste sannheter i vår kristne tro er uttrykt med ord som er så enkle at til og med et barn kan forstå dem. Det kjente og kjære verset som er utgangspunkt for denne andakten, er et klassisk eksempel på dette.
Dette verset forteller oss at Gud, den hellige og rettferdige Herren over all skapningen, elsket verden. Legg merke til ordet «elsket». Det står ikke «likte», for hvordan kunne Gud like en syndig, tilgriset og stinkende verden? Men han elsket den. Han elsket alle de fattige, elendige synderne i verden. Han elsket dem så høyt at han ga sin eneste og enbårne Sønn. Han ga ham til verden for at han skulle bli født, leve, lide, dø og stå opp igjen for at verden skulle bli frelst. Han ga ham til verden for at han skulle betale fullt og helt for alle synder, slik at hver den som tror på ham – og her kan hver og en av oss skrive inn sitt eget navn – ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Dette er den enkle, men samtidig den beste sannhet som noen gang er uttalt.
Men selv om evangeliet er enkelt, er det likevel så vanskelig å begripe for det naturlige mennesket. For den menneskelige fornuft virker det fullstendig feil at Gud skulle ofre sin Sønn for å frelse syndere, slik at tollere og horer som omvender seg og tror på ham ikke skal gå fortapt, mens respektable mennesker som prøver å gjøre så godt de kan og leve så fint de klarer, blir fordømt dersom de ikke tror. Mennesker støter seg på dette at frelsen skyldes helt og fullt Guds nåde, ikke menneskers gjerninger eller fromhet.
Men i dette evangeliets anstøt ligger også dets største herlighet. Evangeliet krever ikke; det bare gir. Det krever ikke at vi må møte Gud på halvveien, men forsikrer oss om at han gikk hele veien for oss. Det gir evig liv til små barn som ennå ikke kan gjøre gode gjerninger, og til gamle syndere som har brutt Guds lov igjen og igjen. Det frelser tollere som Sakkeus og horer som Rahab, og ved Den Hellige Ånds gjerning blir mennesker omvendt og troende helgener. Det gir forbryteren på korset det sikre håpet om himmelen, og det gir deg og meg, uansett hvor syndige vi måtte være, det samme håpet og fyller oss med all glede og fred.
Dette er evangeliet – det enkleste, men samtidig det beste. Dette er selve kjernen i kristendommen. La oss aldri bli trette av å høre det, men glede oss i det hver dag og dele det ivrig med andre mennesker.
Herre, du har åpenbart din ubegripelige nåde i det enkle evangeliet. Hjelp oss å glede oss i det med en enkel og barnlig tro. Amen.