-

Jesus ber om at hans kjærlighet skal være i oss

«Jeg har kunngjort dem ditt navn og skal gjøre det igjen, for at den kjærlighet du har hatt til meg, kan være i dem, og jeg selv kan være i dem» (Joh 17,26).

To gjengmedlemmer banker opp en ung jente ved en videregående skole. «Hvorfor gjorde dere det?» spør politiet. «Fordi hun brukte en tatovering til en annen gjeng,» svarte guttene. «Hun fortjente det. Vi hater dem!»

I dag er det mye hat i verden. Hver dag ser, hører og leser vi om meningsløs vold og brutalitet. Verden flommer over av voldsfilmer og dataspill med voldelig innhold. Vi hører om familievold og mishandling av kvinner og barn.

Vold er et resultat av et hatefullt hjerte. Og det hatefulle hjertet er en del av vår syndige natur. Når hatet får vokse uhindret, kan det få katastrofale følger. Hat og hevnlyst kan lett ødelegge oss både fysisk og åndelig. Vår verden er full av eksempler på hatets destruktive makt.

Jesus ber om at hans kjærlighet må være i oss. Vi skal være hans lys i denne mørke verden så full av hat. «Elsk din neste som deg selv,» sier han (Matt 22,39).

Guds kjærlighet til oss er så stor at den kan overvinne hatet. Bibelen sier: «Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss da vi ennå var syndere» (Rom 5,8). Og den sier: «Jesu, hans Sønns blod renser oss for all synd» (1 Joh 1,7). Kristus kom ned til jorden, ble et menneske og døde en pinefull død blant hatende og hevnlystne mennesker for å betale for alt vårt hat og all vår mangel på kjærlighet. Han gjorde det for at vi ikke skal straffes for våre synder, men i stedet få Gud til vår Far og himmelen til vårt hjem. Slik er Guds mektige kjærlighet til oss.

Nå ber Jesus for oss, og han ber om at hans kjærlighet skal være i oss. Han ber om at hans store kjærlighet skal få røre ved oss på en slik måte at vi blir som små lys og fredsbærere i denne syndige og hatefulle verden. Han ber om at vi skal besvare hatet med hans ubegripelige kjærlighet. Hans kjærlighet er uovervinnelig. For hans kjærlighet må hatet vike. I stedet for at hatet skal få fritt spillerom i oss og omkring oss, vil vi la kjærlighetens evangelium, budskapet om Guds kjærlighet i Jesus Kristus, få forme oss og våre omgivelser.

Jesus, takk for at du ber for oss. Takk for at du ber om at din kjærlighet skal være i oss. Hjelp oss å besvare hatet med din uovervinnelige kjærlighet. Amen.