-

Søk Guds Ord og gjør nytte av det

«Alltid har jeg Herren for øye; han er ved min høyre side. Jeg skal aldri vakle.» (Salme 16,8)

Vi vet at Gud er rådgiveren vår som vi kan ha full tillit til. Han gir oss råd for hver eneste dag i livet. Men samme hvor dyktig en rådgiver er, så kan han ikke hjelpe dem som glemmer rådene, eller som ikke handler etter dem. Den rettledning Gud gir oss i sitt Ord, kommer oss til nytte bare hvis vi reflekterer over den og gjør nytte av den.

I teksten i dag sier David: «Alltid har jeg Herren for øye». Da David gikk for å møte Goliat, tok han Herren med seg. Da han ble drevet hjemmefra, fra Herrens tabernakel, først av Saul og deretter av sin sønn Absalom, tok han også Herren med seg. Dette kunne han gjøre fordi han gjemte Guds Ord i hjertet sitt og grunnet på det. I noen av sitt livs mørkeste timer skrev han noen av sine vakreste salmer.

David reflekterte ikke bare over Guds Ord, men gjorde også bruk av det i kritiske øyeblikk når troen hans ble testet. Den gangen David hadde kunnet drepe Saul, gjorde han det ikke. Han stolte på at Herren ville berge ham i sin egen rette tid. Under noen av de hardeste prøvelsene i livet sitt, hadde David alltid Herren med seg. Dette var ikke en tåpelig drøm eller ønsketenkning fra Davids side. Herren var ikke bare tilstede i Davids sinn. Han stod virkelig ved Davids høyre side og frelste ham fra døden gang på gang. Selv da David glemte Gud og falt i synd, kom Herren tilbake til ham gjennom profeten Natan og kalte ham til omvendelse. Selv om Saul og Absalom hadde vært svært så beregnende i sine anstrengelser på å knekke David, var de ikke i stand til det. Selv gjennom sine verst tenkelige fristelser kunne ikke Satan rive David bort fra Herren. Herren er sterk og urokkelig, og derfor kunne heller ikke David rokkes. David følte seg trygg fordi han husket på Gud, men sannheten var egentlig den at han var trygg fordi Gud husket på ham. Gud husket på løftene til David, og han oppfylte dem, ikke bare når David var trofast, men også når han snublet og falt.

Vi har nøyaktig like sikre løfter som de David fikk. Gud har lovet oss syndenes tilgivelse. Han har lovet oss evig liv. Han har lovet å berge oss fra alt det onde. Ettersom Gud er urokkelig og løftene hans er faste, kan heller ikke vi rokkes. Ingen ting kan skille oss fra Guds kjærlighet.

Trofaste Herre Gud! Vi vet at vi ikke kan finne verken trygghet eller ro i sinnet ved egne anstrengelser, men siden du står ved vår høyre hånd, har vi tillit til at vi aldri skal rokkes. Amen.