-

Han er alltid til stede

Samme dag, da det led mot kveld, sa han til dem: «La oss sette over til andre siden av sjøen.» De lot folket bli igjen, og tok ham med seg i båten som han satt i. Også andre båter fulgte med. Da kom det en voldsom virvelvind, og bølgene slo inn i båten, så den holdt på å fylles. (Mark 4,35-37).

Det nytter ikke mye å stole på en person om ikke vedkommende er der når du trenger ham mest. Når naboens store bulldog begynner å knurre mot deg, er det bra om du har en storebror i nærheten som kan hjelpe deg. Men hva nytte er det i å ha en storebror dersom han ikke er der når hunden kommer springende mot deg med kraftige byks?

Vi mennesker befinner oss ofte i situasjoner der vi kjenner et stort behov av å ha noen vi kan stole på. Hvor slitsomt er det vel ikke om det ikke fins mennesker som vi kan ha tillit til? Noen ganger mister vi tilliten til mennesker fordi de ikke viser seg tilliten verdig. De skuffer oss. De er der ikke når vi behøver dem. Kanskje de rett og slett trekker seg bort når de ser at vi trenger deres hjelp.

Når vi opplever slike vonde ting, er det godt å tenke på at det fins én som fremdeles er der. Han er alltid til stede. Jesus var om bord i båten den kvelden da disiplene kom ut for en fryktelig storm. Men om han ikke hadde vært der synlig til stede i båten, kunne de likevel ha stolt på ham? Selvfølgelig! Vi kan alltid stole på ham. Han har selv forsikret oss at han vil være med oss alle dager inntil verdens ende. Og når han lover noe, holder han det.

Den som tilhører ham, er alltid under hans beskyttelse og omsorg. Farer, motganger og skuffelser vil fortsatt møte oss i livet. Så lenge vi lever i en syndig verden, kan vi være sikker på det. Og om Gud til og med skulle tillate at vi omkom i en ulykke, har Jesus forsikret oss at han fortsatt skal være med oss i døden. Vi kan alltid stole på Jesus. Når vi en gang skal dø, har Jesus lovet at han skal sende sine hellige engler som skal bære våre sjeler trygt inn i himmelen.

Ingen er så trygg i fare,

som Guds lille barneskare,

fuglen ei i skjul bak løvet,

stjernen ei høyt over støvet.

Herren selv vil sine berge.
Han er deres skjold og verge.
Over dem han seg forbarmer,
bærer dem på faderarmer.