-

Innbydelse til bønn

Kast på Herren det som tynger deg, han vil sørge for deg! Han vil aldri i evighet la den rettferdige vakle (Salme 55,23).

Vi mennesker har mange tunge byrder å bære. Dersom vi lurer på hva vi skal gjøre når vi er i nød, la oss høre på salmistens råd om å søke Herrens hjelp.

Det å søke hjelp er vi vant til. Etter hvert som det dukker opp nye behov, vender vi oss til dem som kan hjelpe oss med disse. Legen tar seg av våre fysiske plager, advokaten hjelper oss med juridiske problemer, mekanikeren trår til når vi får problemer med bilen, osv. Det er bare ufornuftige mennesker som ikke søker hjelp på riktig sted dersom det fins slik hjelp tilgjengelig. Ingen ville søke hjelp for kroppslige plager hos en mekaniker eller hjelp med bilen hos en doktor. Hjelp fra feil kilde er ikke til hjelp i det hele tatt.

På vår vei gjennom livet fins det en felles kilde der vi kristne kan få hjelp i alle slags problem. Det er en som kan nås uansett hvilket behov vi enn måtte ha. Denne spesielle hjelperessursen er vår Gud. Han både kan og vil lede oss under alle forhold slik han har lovet.

Det fins samtidig en annen side ved Guds oppfordring. Dersom vi ikke bringer problemene fram for ham i tro og i stedet fortsetter å bekymre oss til tross for at han har gitt oss denne oppfordringen, viser vi at vi egentlig ikke stoler på ham og på de løftene han har gitt oss. Også sterke kristne kan av og til falle i denne svakheten. Vi må huske på at Gud ikke har sagt at han vil hjelpe bare noen ganger eller at han vil være tilstede av og til. Ei heller har han sagt at han bare er tilgjengelig for store byrder. Vi kan legge absolutt alle problemer og bekymringer fram for ham slik at han kan hjelpe oss. Dersom vi ikke gjør dette, viser vi at vi ikke har tillit til ham.

I denne 55. salmen taler salmisten som så ofte ellers om sine fiender. Når vi ber disse salmene, forstår vi at disse fiendene er Satan og de fristelser og prøvelser han setter framfor oss. Når vi møter slike ting, må vi «kaste våre bekymringer på Herren». Hele Skriften er fylt av budskapet om Guds kjærlighet til syndere, hans gave med tilgivelse og evig liv, hans tilbud om å lede og beskytte hver og én av oss på veien fram til vår himmelske glede. Hvor godt er det vel ikke å få slappe av etter å ha lagt bekymringene over på ham! Hvor herlig er det ikke å prise ham når bekymringer og andre ting ikke lenger står i veien.

Allmektige Gud, hjelp meg å oppdage gleden ved å legge alle mine bekymringer over på deg, slik du har sagt. Amen.