-

Guds barn og hellige

«Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet» (2 Kor 5,21).
Jesus var uten synd. Han ble født uten synd, og han levde uten å synde. Da jødene forsøkte å komme med anklager mot ham, ble han frikjent av Pontius Pilatus. Gud Fader erklærte ham for å være uskyldig da han talte fra himmelen: «Dette er min Sønn, den elskede, som jeg har behag i.»

Gud gjorde Jesus til synd for oss, sier Paulus. Det betyr at Gud i stedet for å anklage oss for våre synder, anklaget ham. Han måtte tåle fordømmelsen på grunn av våre synder og lide den rettferdige straffen. Gud tok hele verdens skyld og la den på sin egen syndfrie Sønn.

I bytte for syndene våre fikk vi i stedet Jesu fullkomne hellighet. Ved troen på Kristus har vi nå en ny og fullkommen rettferdighet. Det er en hellighet som er like ekte som Kristi syndfrie liv. Det er en hellighet som Gud selv fullt og helt godkjenner. Den kommer jo fra ham.

Hva blir resultatet for oss? Vi er hellige. Vi er Guds kjære barn, ja, vi er hans hellige barn. Slik behandler Gud oss på grunn av det Jesus gjorde.

Den rettferdighet som vi får ved troen på Kristus, er fullkommen. Den trenger ingen tilsetningsstoffer av noe slag. Den er ikke som en suppepose som du må tilsette vann for at det skal bli en god suppe av det. Kristi rettferdighet som vi får ved troen på ham, sammenlignes i Bibelen med en kappe som er ferdigsydd og klar til å bruke. Ved troen blir vi ikledd denne kappen, og vi står framfor Gud uten flekk eller rynke.

La oss tenke på dette når vi føler oss nedfor og sorgfulle. Denne fullkomne rettferdigheten tar bort all vår skyld og skam overfor Gud. Den gjør oss til hellige barn. Gud har gjort oss til helgener i ordets rette forstand. Han betrakter oss som om vi aldri hadde syndet. Vi har fått et helt nytt liv i Kristus.

Jo mer vi kan betrakte oss selv slik Gud betrakter oss, desto mer vil vi vokse i våre egen personlige hellighet. Jeg er et Guds barn. Jeg er en helgen. Derfor vil jeg ikke følge alle og enhver som lokker meg til å leke i syndens skitne bakgård. Min nye, skinnende hvite kappe, som er Kristi rettferdighet, får meg til å holde meg borte fra synden.

Di rettferd er min bunad,

mitt ljose sjelelin,

min hovudkrans,
mi kruna,
min skatt,
mitt perleskrin.

Du gav meg alt av nåde

til vern mot domens våde,

du dyre Frelsar min.