No comments yet

Gå med Gud

«Jeg har jo sagt deg: Vær frimodig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! For Herren din Gud er med deg i all din ferd.» (Josva 1,9)

Israels barn hadde en gang tidligere stått ved terskelen til det lovede land. Frykten hadde holdt dem igjen utenfor. Sant nok var dette et land som fløt av melk og honning, men det var så vanskelig å ta landet i besittelse. Folket som bodde der, var meget sterkt, og de lå godt beskyttet bak solide murer. Dette gjorde Israels barn redde, slik at de ikke våget å ta seg inn i det. Gud hadde lovet å gi dem landet, men de våget ikke å ta ham på ordet. De bar på en frykt som sprang ut av deres egen vantro.

Vantro og skepsis produserer frykt fremdeles. Disse faktorene virker lammende på de planene vi har når det gjelder misjonsarbeid. Vi blir redde for å gå ut og spre evangeliet. Vi kan finne på alle slags unnskyldninger for ikke å formidle Guds befaling, men den egentlige grunnen er vanligvis frykt og vantro.

Det er derfor Gud fremdeles oppmuntrer oss i sitt ord. Han sier: «Vær frimodig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! For Herren din Gud er med deg i all din ferd.» Herren tar seg av oss der vi går! Han er vår gode hyrde som forsvarer oss med sin sterke arm og leder oss med sin stav. Han er vår trøster og beskytter i dødsskyggens dal. Overalt hvor vi vandrer i tro, kan vi gå fram i tillit til at han er med oss!

«Gå nå med Gud.» Dette var budskapet som ble gitt til Josva og Israelsfolket. Dette er også budskapet som vi har fått. Unge mennesker kan «gå med Gud» hele tiden mens de planlegger utdannelsen, arbeidet og livet sitt. Foreldre kan «gå med Gud» gjennom alle slags problemer langs livets vei. Og de som er i ferd med å nærme seg enden av sin reise, kan «gå med Gud» til og med gjennom dødsskyggens dal.

Gud gav landet til Josva og det trofaste Israelsfolket. Jerikos stengte murer falt i grus mens de blåste i trompetene sine. Innbyggerne i landet flyktet fordi de fryktet Guds folks hær. «Herren er med dem, og han kjemper for dem», ropte de.

Gå med Gud, så har du garanti for de målene du setter deg; et liv som er til Guds behag her i livet og et liv i himmelen der herlighetens krone blir din! Frykt ham, så har du ingenting annet å frykte for! Han sier:

«Frykt ikke, for jeg er med deg,
se deg ikke engstelig om,
for jeg er din Gud.
Jeg styrker deg og hjelper deg,
og holder deg oppe
ved min rettferdighets høyre hånd!»

Herre, vær hos meg, så trenger jeg ikke å være redd. Amen.