-

Er det mulig å komme tilbake fra himmelen?

Jeg har både hørt av venner og lest i bøker om mennesker som har dødt og kommet til himmelen og deretter kommet tilbake igjen. De har vært erklært døde i noen minutter eller mer, opp til 90 minutter. Jeg tror ikke på det. Men hvordan skal jeg svare mine venner som tror på dette?

Det fins mange beretninger om mennesker som har opplevd at de har møtt et kjært menneske som har dødt og funnet trøst i slike opplevelser. Vi kan lese om nær-døden-opplevelser og en tunnel av lys.

I Bibelen fins det flere beretninger om oppstandelse: Jairus’ datter (Luk 8,41ff), enkens sønn (Luk 7,11ff), Lasarus (Joh 11) og naturligvis påskeberetningen. Matteus forteller om noe som skjedde da Jesus døde: «Gravene åpnet seg, og mange hellige som var døde, stod legemlig opp. Etter Jesu oppstandelse gikk de ut av gravene og inn i den hellige by, hvor de viste seg for mange» (Matt 27,52-53).

Det fins mennesker som har kommet tilbake fra de døde. Vi kan ha hørt en eller flere historier om hva de har sett i himmelen. Men Bibelen tier.

Paulus forteller om sin opplevelse: «Jeg vet om et menneske i Kristus, som for fjorten år siden ble rykket opp i den tredje himmel – om han var i legemet eller utenfor legemet, vet jeg ikke, Gud vet det. Men jeg vet at denne mannen ble rykket inn i Paradis… og der fikk han høre usigelige ord, som et menneske ikke har lov til å uttale» (2 Kor 12,2-4). Ifølge Åpenbaringsboken viste den oppstandne Herren Jesus Guds herlighet for Johannes i et syn. Les spesielt Åp 21.

Vi tror på himmelen fordi Gud lover det i sitt ord. Jesus lærte oss å stole på Bibelen. Det er fristende å ville ha ytterligere bevis. Om Gud vil besvare våre bønner slik vi vil, eller om vi får en opplevelse fra himmelen, håper vi kanskje at det skal styrke oss i troen. Men slike opplevelser er ingen stødig grunn å bygge en sann tro på.

Jesus fortalte om to menn som døde. En var fattig og en var rik. Den rike mannen kom til helvetet, Lasarus kom til himmelen. Den rike mannen ba om lindring. Da han ikke fikk det, ba han om at Lasarus skulle sendes tilbake til jorden. «Da sa den rike: ’Så ber jeg deg, far, at du sender ham til mine fem brødre hjemme hos min far for å advare dem, så ikke de også skal komme til dette pinens sted.’ Men Abraham sa: ’De har Moses og profetene; de får høre på dem.’ Han svarte: ’Nei, far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde, vil de omvende seg’» (Luk 16,27-30).

Det ligger en stor fare i det å stole på noe annet enn på Skriftens vitnesbyrd. En sak er det å få litt trøst i å høre at noen har kommet tilbake fra de døde. Men det er usunt om dette blir det vi bygger troen vår på.

Her er noen saker som vi bør ha i tankene:

1. Dersom Gud har latt slike ting hende, må historiene om mennesker som har dødt og fått liv igjen, stemme med Skriften.

2. «Prøv alt og hold fast på det gode og hold dere borte fra ondskap av alle slag»
(1 Tess 5,21-22).

3. De mennesker i Bibelen som så himmelen, fikk befaling om ikke å avsløre visse ting
(2 Kor 12,4; Dan 12,4; Åp 10,16).

Jesus fortjente himmelen for oss ved sin død og oppstandelse. Påsken er tilstrekkelig som bevis for det vi trenger å vite: «Jeg lever, og dere skal også leve» (Joh 14,19).

Av pastor Charles Keeler, Florida. Fra «Lutheran Sentinel» som utgis av vår søsterkirke Evangelical Lutheran Synod (ELS).