-

Som sauer uten hyrde

Da nå Jesus gikk i land, fikk han se en mengde mennesker. Han syntes inderlig synd på dem, for de var som sauer uten hyrde. Og han gav seg til å lære dem lenge og grundig (Mark 6,34).

Det var store folkemengder som fulgte etter Jesus over alt. Evangelisten forteller oss at da de så at Jesus satte ut i båten over til den andre siden av sjøen, sprang de rundt slik at de nådde fram før ham.

For en utenforstående er det ikke sikkert at denne flokken av mennesker skilte seg noe særlig ut fra andre. Men Jesus så noe mer. Han så forbi menneskenes ytre og inn i hjertene. Han så hvordan de hadde det åndelig talt. I Jesu øyne var disse menneskene i stor nød. De var som sauer uten hyrde. De var som sauer som hadde gått seg vill og som virret fram og tilbake fordi de ikke hadde noen til å lede dem. Derfor syntes han synd på dem, og han som er den gode hyrde, begynte straks å gi dem den ledelse de behøvde ved at han gav seg til å lære dem både lenge og grundig.

Også vår tids mennesker er som sauer uten hyrde. De har ingen til å lede seg. De vandrer omkring i en åndelig ørken uten mål og mening for livet.

Jesus vil lede også dem. Han synes synd på dagens mennesker som lever i et åndelig tomrom. Han vil så gjerne gi også dem mål og mening med livet. Men det betinger at det fins trofaste underhyrder som kan lede mennesker til ham. I dag leder Jesus mennesker gjennom sitt Ord. Alle underhyrder skal derfor lede mennesker til Ordet. De skal lære mennesker «lenge og grundig» i Guds ord. Gjennom Ordet gir den gode hyrden, Jesus Kristus, menneskene rettledning og hjelp for livet.

Du og jeg som selv er ledet av ham, skal ha den samme medlidenhet med alle dem som er som sauer uten hyrde. Men vi vil ikke bare synes synd på dem. Vi vil gjøre det som behøves for at de skal få hjelp og mening med sine liv. Vi vil lede dem til den gode hyrden, Jesus Kristus, som er alle menneskers frelser.

Herre, fyll oss med medlidenhet til alle dem som lever uten Jesus, og hjelp oss å lede dem til hans Ord. Amen.