-

Sendt ut, men ikke alltid akseptert

Er det et sted de ikke tar imot dere og ikke vil høre på dere, så dra derfra, og rist av dere støvet under føttene til et vitnesbyrd mot dem (Mark 6,7).

En av sørgeligste evner et menneske eier, er evnen til å forkaste evangeliet. Jesus forbereder sine apostler på et slikt negativt svar før han sender dem ut med evangeliet. Mens det vil være noen som tar imot budskapet og ønsker dem velkommen i sine hjem, vil det være andre som ikke ønsker dem velkommen og nekter å høre på dem.

Slik er det i dag også. Gud vil ikke at noe menneske skal gå fortapt. Han vil at alle skal bli frelst og komme til omvendelse (2 Pet 3,9). Gud utruster kirken med det levende og mektige evangeliet om Kristus som har makt til å føre mennesker over fra mørket til lyset, fra død til liv. Men menneskene kan fortsatt, og mange kommer til å gjøre det, vende det døve øret til budskapet.

Det er godt for oss å vite dette. Ikke fordi det gjør oss godt å se at mennesker forkaster evangeliet, men fordi vi ikke trenger fortvile når noen vender det døve øret til oss når forsøker å tale til dem om Frelseren deres. Det er ikke vår skyld. Det er ikke evangeliets skyld. Det er ikke Guds skyld. Det er det er det naturlige, uomvendte menneskets skyld som er en fiende til Gud og ikke vil bli frelst.

Hva gjør vi om et menneske helt tydelig ikke vil ha noe med evangeliet å gjøre? Jesus sier at det er bare én ting vi kan gjøre, i alle fall for en tid. Vi må ganske enkelt vende oss til noen andre som vil høre. Jesus sier at vi ikke skal gi det hellige til hundene eller kaste perler for svin. Det betyr at vi ikke skal forkynne evangeliet for dem som overhode ikke vil høre på det.

Fins det håp for dem som ikke vil høre evangeliet? Så lenge det er liv, er det håp. Fortsett i bønn for dem som du ikke lenger kan nå med evangeliet. Be om at det evangeliet du har forkynt, skal virke i sin tid. Og benytt enhver mulighet du får til å forkynne evangeliet på ny. Guds ord vender ikke tomt tilbake.

Tenk på røveren på korset. Selv i dødens aller siste stund står døren til himmelen vidåpen, uansett om mennesker har forkastet evangeliet i løpet av et langt liv.

Herre, må ditt evangelium vende hjerter om fra død til liv. Hjelp oss så vi ikke fortviler om mennesker vender det døve øret til, men fortsetter å be for dem. Amen.