-

Far vet best

«Å, dyp av rikdom og visdom og innsikt hos Gud!» (Rom 11,33)

«Min far vet alt!» Som fem år gammel gutt var jeg helt overbevist om det. Far kunne fikse alt. Han gjorde alt riktig. Han kunne svare på alle spørsmålene mine. Jeg tror ikke at far ble dummere etter hvert som jeg ble smartere. Men da jeg var femten, var jeg ikke lenger så sikker på at far visste best. Ved 25 års-alderen betraktet jeg ham imidlertid på ny som en god rådgiver.

På samme måten vet en kristen som har en barnslig tro at hans himmelske Far vet best. Det er den åndelige tenåringen som stiller spørsmålstegn ved Guds visdom og kunnskap. Men kristne som er blitt modnet gjennom et langt liv og har erfart at Guds løfter i Skriften holder, vender på ny tilbake til den barnslige forundringen og utbryter sammen med Paulus: «Å, dyp av rikdom og visdom og innsikt hos Gud!»

Hvor dyp er vel ikke Guds visdom og kunnskap i forhold til vår! Dagens argumenter og menneskelige tanker kan nok virke fornuftige. Mennesker tilbyr skråsikre og enkle svar på livets problemer. De hevder å kunne gi oss umiddelbar tilfredsstillelse av våre ønsker, og har enkle forklaringer på livets mening. Så ser vi oss omkring i verden. Vi ser noe vi liker og tenker straks at det må være godt for oss – ganske enkelt fordi det tiltaler oss. Gud er derimot i stand til å se mye dypere enn oss mennesker og kan dermed avgjøre hva som virkelig er til beste for oss. Og fordi han er en så god og kjærlig Far, lar han bare slike ting skje i våre liv som er til beste for oss, enten vi for øyeblikket liker det eller ikke. Tålmodighet oppdager Guds visdom og avslører menneskers dårskap.

Bare på den sjette dagen kunne mennesket se Guds fullkomne visdom i skapelsen. Bare på påskedagen kunne mennesket se Guds fullkomne visdom i frelsen. Bare i evigheten skal vi få se fullt ut hva Guds visdom har utrettet i det livet og den verden han nå leder oss gjennom. Inntil da vil vi bare finne trøst og glede i å stole på de svarene han allerede har gitt oss i sitt Ord, og i å prise ham for hans store og skjulte visdom.

Ja, Gud vet alt. Det betyr at han også kjenner oss. Han vet om våre synder og svakheter. Lenge før vi ble født, forutså han vår elendighet og i sin store kjærlighet bestemte han å sende oss en Frelser fra synden. Den Frelseren er Jesus Kristus, den gode hyrden, som ga sitt liv for sine sauer, og som sa om oss endog før vi ble født: «Mine sauer hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg. Og jeg gir dem evig liv» (Joh 10,27-28).

Kjære Herre og Frelser, lær oss å stole på deg alene og regne med din store visdom og dype innsikt. Amen.