-

Jesus vet alt

Da sa han til dem: «Hvorfor er dere så redde? Har dere ennå ingen tro?» (Mark 4,40).

Det er som oftest klokt å kjenne til hele historien før en uttaler seg om en sak. En annen gjør kanskje noe som vi ikke synes er rett, og vi er ofte litt for snare med å si vår mening eller kritisere. Senere når vi får høre hvilke motiver vedkommende hadde, innser vi at det var vi selv som tok feil.

Disiplene måtte også ofte lære at de ikke skulle være for snare til å dømme. I vårt tilfelle hadde de nettopp anklaget Jesus for ikke å bry seg om at de var i ferd med å gå under der ute på sjøen (Mark 4,38). Vinden og bølgene kastet båten hit og dit som en liten leketøysbåt. De ble grepet av panikk. De klarte ikke å manøvrere båten. Derfor begynte de å anklage Jesus for ikke å bry seg om dem. På samme måten er vi også ofte raske til å legge skylden på andre når vi havner i problemer.

Etter at Jesus hadde befalt naturkreftene å roe seg ned, vendte han seg mot disiplene og sa: «Hvorfor er dere så redde? Har dere ennå ingen tro?» Mangelen på tro viste seg i deres handlinger, men Jesus kunne også se inn i hjertene. Han hadde ventet en større tro hos dem. Han refset dem for at de ikke stolte på ham.

Jesus vet alt. Hele vårt liv ligger åpent for ham. Vi kan nok sikkert klare å skjule saker for hverandre. Vi kan lyve for å dekke over feil som vi har gjort. Men vi gjør vel i huske på Peters ord: «Herre, du vet alt.»

Men det faktum at Jesus vet alt, er ikke bare til advarsel for oss. Det er også til stor trøst. Fordi han er sann Gud, kjenner han alle våre problemer. Han vet når vi er i nød og plage. Han vet når vi blir mismodige og nedtrykte. Likesom disiplene får vi også ofte lyst til å rope ut: «Jesus, vet du ikke at jeg har problemer? Hva har du tenkt å gjøre med dem?»

Våre liv er som en åpen bok for ham. Må dette få oss til å bekjenne våre synder for ham hver dag og til å stole på ham i alle ting.

Han veit så vel om all di trengsle
og veit den rette trøystetid.
Han ser din tanke og di lengsle
og hjelper deg i dagsens strid.
Vår store Gud og skaparmann
veit best om det som tene kan.