-

Sjelens lengsel etter Gud

«Likesom hjorten stunder etter bekker med rennende vann, slik stunder også min sjel etter deg, min Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Når kan jeg få komme og tre fram for hans åsyn? Mine tårer er blitt min mat både dag og natt. Dagen lang kommer folk og sier: «Hvor er nå din Gud?» Jeg vil lette min sjel og tenke på det som var: at jeg gikk fram i det store følget, drog i festtog til Guds hus med jubelsang og takkesang – en pilegrimsskare i fest.» (Salme 42,2-5)

Har du noen gang vært syk av hjemlengsel? Noen gjør narr av tilstanden, som om den bare skulle være en slags barnslig svakhet, men også menn med brede skuldrer, kan få hjemlengsel.

Forfatteren, som Gud inspirerte til å skrive Salme 42, lengtet hjem. Han led av en spesiell hjemlengsel som gjorde at han ble deprimert. Han savnet Guds hus og det åndelige samværet med de kristne. Det viser seg at Korahs sønn, som skrev denne salmen, her befant seg i eksil sammen med David, som da hadde måttet flykte for sin sønn, Absalom. Derfor var Korah nå omgitt av ikke-kristne, som hele tiden gjorde narr av ham og hans tro. De prøvde hele tiden å latterliggjøre ham for hans barnlige tro på Gud. Tenk hvor glad denne mannen skulle bli om han kunne løpe fra de vantro som hånte ham, og igjen få glede seg over å feire gudstjeneste med Guds folk! I den situasjonen han befant seg, hadde han imidlertid ikke dette privilegiet. Derfor ble han fylt av hjemlengsel.

Har du noen gang lengtet hjem til Gud eller etter å feire gudstjeneste? Dersom du har vært i en situasjon der du ikke kunne delta i de regelmessige samlingene omkring Guds ord, har du sikkert også opplevd det samme. Kristne mennesker kan ganske enkelt ikke annet enn å lengte etter Gud og hans hus. Hver sjel som kjenner Gud, føler også et sterkt behov og lengter etter ham. Der dette behovet ikke lenger er til stede, har troen opphørt å eksistere. Det er bare Gud som kan gi oss det åndelige livet, og på samme måte er det bare Gud som kan holde det ved like. Dette gjør han gjennom Ordet og sakramentene. Kristne innser at når de ikke lenger hører eller leser Guds Ord, står de i fare for å miste troen. Det er nettopp derfor de kan oppleve denne sterke lengselen etter Guds hus i tider da de ikke har anledning til å ta imot nådens midler regelmessig i den offentlige gudstjenesten.

Himmelske Far, vær nådig mot oss, og gi oss hjerter som lengter etter deg og ditt hus når vi ikke har privilegiet å gå regelmessig dit. Dette ber vi om i Jesu navn. Amen.