-

En kraftkilde som aldri går tom

Herren er min styrke. Han gir meg føtter som en hind og lar meg ferdes på høydene (Hab 3,19).

To menn besøkte en gang en fabrikk. Guiden viste dem rundt i de store hallene hvor maskinene arbeidet for fullt og laget mye støy. Deretter førte han dem inn i et rom som var mye mindre og hvor det var helt stille. En av mennene sa: «Det virker ikke som det skjer noe særlig her inne?» Guiden smilte litt før han svarte: «Dette er faktisk det viktigste av alle rommene. Det er her energien som driver alle maskinene, kommer fra.» Så viste han de besøkende de enorme dynamoene som arbeidet nesten uten en lyd.

Våre liv kan ofte sammenlignes med en fabrikk som er full av aktivitet og støy. Noen ganger glemmer vi likevel hvor vi finner kraftkilden vår. Dersom kraften ikke er tilkoblet, er vi ikke i stand til å gjøre noe som helst. Herren er vår kraftkilde. Den samme kraften han brukte da han skapte verden, bruker han i dag til å holde alle ting oppe. «Alt består ved ham,» sier Bibelen (Kol 1,17). Gud er ikke passiv et eller annet sted i himlene. Han er hele tiden aktiv og nærværende. Han tar hele tiden vare på oss og sørger for oss slik at han gir oss det vi trenger. Han leder vår vei og styrer over oss. «For det er i ham vi lever, beveger oss og er til,» påminnet Paulus Atens filosofer om (Apg 17,28).

Habakkuk var klar over dette. Han visste at dersom han ble overlatt til seg selv, ville han vakle og falle. Han ville fortvile og skjelve av angst. Forfallet ville sette inn i hans kropp og føttene ville vakle. Men så lenge Herren står ved hans side, sier han at han kan løpe som en hind oppover bratte bakker. I Filipperbrevet taler apostelen Paulus om det samme, bare med litt andre ord: «Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk» (Fil 4,13).

Dynamoer kan gå i stykker og batterier slutte å virke. Men Herren er en kraftkilde som aldri går tom.

Det aller beste for oss er at Herren har utfridd oss ved sin styrke. Et menneske kunne ikke ha klart å knuse Satans hode og overvinne synd og død. Her var ingen andre enn Guds allmektige Sønn, Gud-mennesket, god nok. Jesus stod seirende opp av graven ved egen makt. Gjennom Den Hellige Ånd arbeider evangeliet på en kraftfull måte i våre hjerter for å føre oss til tro på Jesus vår Frelser. Ved den samme kraft holder han troen vår i live. Ved Herrens styrke kan vi leve vårt liv til ære for ham. Ved sin styrke og makt vil Herren reise oss opp fra de døde og gi oss evig liv i himmelen. Herren er en kraftkilde som aldri i evighet går tom.

Herre Gud, minn oss om at uten deg kan vi ikke gjøre noe. Hold troen vår levende og ny, og gi oss styrke til å tjene deg i trofasthet. Amen.