-

Herren tukter den han elsker

«Herren er god mot dem som venter på ham og søker ham. Det er godt å være stille og vente på hjelp fra Herren. Det er godt for mannen å bære åk i sin ungdom.» (Klag 3,25-27)

Kniv, sag og øks er redskaper som brukes til skjæring, saging og hogging. I hendene på udugelige mennesker kan de komme til å drepe, ødelegge eller vandalisere. Når derimot trenede fruktdyrkeres hender benytter de samme redskapene, kan resultatet bli gode trær som gir rik avling. Gartneren bruker disse redskapene til å beskjære greiner; han tar bort det som er sykt, brukket og fjerner villskudd og overskytende greiner. For en tilskuer som ikke har kjennskap til dette yrket, kan det se ut som gartneren er i ferd med å ødelegge hele treet. Men dersom dette ikke blir gjort, vil frukten bli mye dårligere. Når det derimot blir utført, blir grøden rikelig.

Israels trengsler under fienden er et eksempel på en smertefull, men likevel så nødvendig erfaring. Det samme er tilfellet hvis vi får store problemer med økonomien eller mister en av våre kjære. Dagens bibeltekst påminner oss om at «Herren tukter den han elsker». Den som ikke vet bedre, kan ledes til å tro at de som må holde ut disse eller lignende prøvelser, blir straffet for noe alvorlig galt de har gjort. Men et Guds barn vet at Herren også må «beskjære trærne sine». Noen ganger må han legge et åk over nakken for å oppdra det folket han elsker. «Det er godt for mannen å bære åk.»

Foreldrene våre har oppdradd oss i kjærlighet, og det samme gjør vi med våre barn. Vi bryr oss om hvordan det går med deres åndelige ve og vel. Barn som blir oppdradd, vil ikke vende seg mot foreldrene, men vil med tiden komme til å takke dem for det hver eneste dag. Hebreerbrevets forfatter sier: «For Herren tukter den han elsker og refser hver sønn han tar seg av. At dere må lide, det tjener til å oppdra dere; for Gud behandler dere som barn. Finnes det en sønn som ikke blir tuktet av sin far? Hvis dere ikke får tukt som alle andre, er dere ikke sønner, men uekte barn. Vi har hatt våre jordiske fedre som tuktet oss, og vi hadde respekt for dem. Har vi ikke mye større grunn til å bøye oss under ham som er åndenes Far, så vi kan vinne livet?» (Hebr 12,6-9)

La oss nok en gang bli minnet om at vår kjære Far oppdrar oss og handler med oss slik han ser det trengs, slik at vi får være hans arvinger, både her i tiden og etter dette livet.

Ver still og tolug når du lider
og ha di glede i din Gud.
Ved nådens kjelde når du strider,
til siger skal du førast ut.
Hans visdom aldri målast kan,
hans like du på jord ei fann.