-

Kast alle dine bekymringer på Herren

«Kast alle bekymringer på ham, for han har omsorg for dere» (1 Pet 5,7).

«Du trenger ikke bekymre deg!» Dette er lett å si, men mye verre å praktisere. Særlig når vi står framfor en vanskelig eller til og med umulig oppgave eller når vi står framfor en stor og komplisert operasjon, er det ikke så enkelt å la være å bekymre seg. Likevel er Peters råd til oss: «Du trenger ikke bekymre deg! Kast alle bekymringene dine på Herren.»

Det fins tusen store og små ting i livet som kan gjøre oss bekymret. Men hver liten ting kan vi overlate til vår nådige Far i himmelen. Det er egentlig ganske nytteløst for en kristen å bekymre seg, og ikke så lite dumt. Dette hadde Peter selv erfart på Galileasjøen. Da han var full av bekymring over de høye bølgene som truet med å senke båten han og de andre disiplene befant seg i, ropte han i redsel: «Herre, frels oss!» Og Jesus fikk den opprørte sjøen og disiplenes opprørte hjerter til å bli stille. Da Peter ved en annen anledning var i ferd med å synke i bølgene på den samme sjøen, opplevde han Herrens sterke hånd som løftet ham ut av faren.

Herren vil at vi skal kaste alle våre bekymringer på ham. Men på grunn av menneskelig svakhet har vi ofte lett for gjøre det motsatte, nemlig legge bekymringene på oss selv og faktisk klamre oss til dem. Enkelte mennesker mener det er rett å være bekymret, og de blir irriterte når andre sier til dem at de ikke må bekymre seg så mye. De synes det er ansvarsløst å ikke bekymre seg. De mener det er riktig å mestre livet mest mulig på egen hånd, uten hjelp av andre. Enten det gjelder sykdommer, økonomiske bekymringer eller problemer på arbeidsplassen eller i familien, anser de at de må klare å fikse dette selv. Det er bare svake mennesker som ikke klarer å ordne opp i livet sitt, mener de.

Men faktum er at Herren inderlig ønsker å hjelpe oss med våre bekymringer. Han har frivillig tilbudt seg å ta seg av alle våre problemer og slitsomme ting i livet.

I Bergprekenen formaner Jesus oss: «Vær ikke bekymret for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage» (Matt 6,34). Vi trenger ikke å ta bekymringene på forskudd. Dag for dag kan vi legge alt som tynger oss, over i Herrens nådige omsorg. Han har nok kraft til å hjelpe oss trygt gjennom hver eneste dag. Alle våre dager kan vi overlate til ham. Betyr dette at vi ikke trenger å planlegge for morgendagen? Nei, men det betyr at samtidig som vi planlegger for morgendagen, trenger vi ikke bekymre oss, for vi vet at Herren vil sørge for at alt blir til det beste for oss, for han har omsorg for oss.

Vi har en Gud som har så mye omsorg for oss at han lot sin egen Sønn gå i døden for våre synder. Dermed gjorde han noe med vår aller største bekymring, nemlig vårt forhold til ham selv. For Kristi skyld er vi forsonet med Gud. En Gud som har så stor omsorg for oss at han lar sin egen Sønn lide og dø i stedet for oss, for at vi skal være forsonet med ham, kan helt sikkert også ta seg av alle våre andre små bekymringer i livet.

Sørg du for meg, Fader kjær,
jeg vil ikke sørge,
ikke mer bekymret her
om min fremtid spørre.
Sørg du for meg all min tid,
sørg for meg og mine,
Gud, allmektig, nådig, blid,
sørg for alle dine!