-

Styrke i prøvelsen

«Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid må ha det vondt i mange slags prøvelser, om så skal være. Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet i ild; troen, som er mye mer verd, må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer seg» (1 Pet 1,6-7).

For noen år siden døde en amerikansk rockestjerne. En av hans fans sa at hun hadde ikke lenger noe å leve for nå når idolet hennes var død. Idol-dyrkere mister alt når deres idoler dør. Slik er det ikke med en kristen. Vi er blitt arvinger til det evige livet. I alle prøvelser hjelper troen på Kristus oss til å se gjennom skyene som ligger over oss og inn i himmelen. Vår Gud er en evig frelser.

Når Peter skriver disse ordene, er han en Herrens fange i Roma. Det er like før han skal henrettes under keiser Nero. Det er hans siste eksamen i troens skole. Han er fast i sin tro på at Kristus skal hjelpe ham også gjennom denne prøvelsen. Selv om han står ved dødens terskel, kan han styrke sine medkristne. Han vitner om det håpet vi har i Kristus, et håp som strekker seg lenger enn døden og graven. Han sier: «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde! Vi skal få en arv som aldri forgår og ikke flekkes til eller visner. Den er gjemt i himmelen for dere» (vers 4-5).

Troen vår blir prøvet på forskjellige måter. Vi kan være fanget i en uhelbredelig sykdom. Vi kan ha familiære eller økonomiske problemer som virker uløselige. Peter lærer oss å se at det fins en guddommelig hensikt med alle prøvelser.

Luther skrev: «Dersom Gud ordner det slik at du må lide, aksepter det. Trøst deg selv med den velsignelse som er evig, ikke timelig… Peter sammenligner troens prøvelser gjennom fristelse og lidelse med gull som blir prøvet… Slik legger Gud korset på alle kristne for å rense dem slik at deres tro kan være ren, på samme måte som Ordet er det. Han vil at vi skal holde fast bare ved Ordet og ingenting annet. For hver dag behøver vi denne renselsen på grunn av vår gamle Adam.»

La Peters tro, mens han var en Herrens fange, få vise oss den guddommelige hensikten med alle troens prøvelser slik at også vi kan nå fram til det som er målet for vår tro, våre sjelers frelse.

Himmelske Far, la oss få lære av vår Frelser slik Peter gjorde, at i alle prøvelser blir troen vår prøvet. Led oss gjennom prøvelsene og inn i din evige herlighet. Amen.