-

Tålmodighet i Guds rike

«Av seg selv gir jorden grøde: først strå, så aks og til sist modent korn i akset» (Mark 4,28).

Skuffelse er en vanlig erfaring for alle kristne. Og ofte er det slik at jo mer brennende og ivrige de kristne er i sin tjeneste for Herren og hans menighet, desto mer mottagelig synes de å være for skuffelser.

Mennesker som har store forventninger til seg selv og sine medkristne, blir skuffet når resultatene ikke blir som forventet. Vi forventer at Guds folk skal være engasjert og brennende i sin tjeneste for Frelseren og hans menighet, at de skal gå flittig til gudstjeneste og nattverd, at de skal være kjærlige og barmhjertige mot hverandre og at de skal være trofaste i sin iver etter å nå ut med evangeliet til ikke-kristne.

Likevel virker det som om mange har fått den dårlige vanen å gå uregelmessig til gudstjeneste, og mange mennesker stiller opp i aktiviteter i forsamlingen bare dersom det passer inn i deres mange private fritidsaktiviteter. Ofte kan kristne være svært så ukjærlige og uvennlige mot hverandre, og lysten etter å bruke av sin tid for å nå de ikke-kristne, er mange ganger lik null.

Jesu lignelse om såkornet i Mark 4 lærer oss å være tålmodige. Han forsikrer oss at Guds ord ikke vender tomt tilbake, men utfører det Gud vil. I stedet for å henge oss fast i skuffelsene, vil vi konsentrere oss om det positive, og se på alle bevisene for at den Hellige Ånd utfører sin gjerning med å føre mennesker inn i Guds rike gjennom det såkornet som vi sår ut.

Hver gang et barn blir døpt eller en voksen blir brakt til tro gjennom evangeliets såkorn, blir de født på ny «ved Guds levende ord som er og blir» (1 Pet 1,23). De blir født til et nytt liv i Kristus. Kristus leder dem til å leve det nye livet etter Guds vilje. Han hjelper unge og gamle til å overvinne fristelser. Han styrker dem til å motstå gudfiendtlige påvirkninger fra verden. Han hjelper dem til å gå seirende ut av tvil og anfektelser.

Hver gang en kristen overvinner fristelser og finner trøst ved evangeliet om syndenes forlatelse for Kristi skyld, er dette et konkret bevis på at Ordet er i virksomhet og utfører det Gud vil. Det er ikke alltid at Ordets virksomhet er synlig for det menneskelige øye, men vi vet at det aldri vender tomt tilbake. Der evangeliets såkorn er sådd, vil det alltid få resultater. Dette faktum lærer oss tålmodighet i arbeidet i Guds rike.

Lær oss, kjære Frelser, til ikke å fokusere på skuffelsene, men å konsentrere oss om å så ut ditt evangeliums såkorn som virker av seg selv og produserer frukter og nytt liv. Amen.