• Gudstjenesten

  I Bibelen fins det flere ord for «gudstjeneste». I Rom 12,1 tales det om hverdagens gudstjeneste (gresk latreia) der en kristen tjener Gud og sin neste i hverdagen ved gode gjerninger. Som verb (gr. latreuein) brukes ordet om hele det kristne livet i tjeneste for Gud (Luk 1,74; Apg 24,14;...

 • Kraften i forkynnelsen

  Dersom vi måler suksess ved hjelp av tall i stedet for renhet i læren, da må Skriften forandres, utvannes og forvrenges slik at den kan ha størst mulig appell i vår tid… Kraften i Guds ord, som sekteristene ikke kan forstå, kommer fra ordet alene. Vi behøver ikke gjøre ordet...

 • En kirke som holder fast ved bibelske normer

  Av Mark G. Schroeder, president i WELS, LBKs søsterkirke i USA Vi lever i en kultur der det ser ut som normene endres hele tiden. Dette inntrykk får vi ikke minst i nyhetene og i underholdningsprogram som ikke bare forteller om kulturelle strømninger, men som også prøver å påvirker dem....

 • Medarbeidere for sannheten

    Johannes gir oss en av de beste definisjoner på kirkefellesskap når han sier at hensikten med hans brev er at han og hans lesere skal «være medarbeidere for sannheten» (3 Joh 8). Denne definisjonen på kirkefellesskap er spesielt viktig fordi den viser at kirkefellesskap først og fremst er noe...

 • Hva er luthersk tro?

  31. oktober 1517 publiserte Martin Luther de 95 tesene mot den katolske kirkens avlatshandel. Dette ga på mange måter startskuddet til det som etter hvert utviklet seg til en luthersk reformasjon. I 2017 feiret vi derfor 500-årsjubileet for reformasjonen. Denne boken inneholder fire foredrag som hver for seg viser at...

 •   Läs brevet i din webbläsare Nr 12/ augusti 2018 Stiftelsen Biblicum fyller 50 år Den 8 oktober 1968 grundades Stiftelsen Biblicum i Domprostgården i Växjö av sju personer. Detta kommer att uppmärksammas under två jubileumsfester. Den 6 oktober hålls jubileumsfest på missionsgården Fridhem i Vännäs. Två veckor senare, den 20 oktober,...

 • Apostelen Bartolomeus

  Minnedag: 24. august Bartolomeus (navnet er trolig en gresk form av arameiske Bar Talmai – «sønn av Talmai») var en av de tolv. I apostelfortegnelsene hos evangelistene Matteus, Markus og Lukas nevnes han alltid som den sjette, etter Filip. At han kobles med Filip, gjør det sannsynlig at Bartolomeus er...

 • Forførelsen – et tegn på Jesu gjenkomst

  Når vi i Jesu tale om de siste ting (Matt 24 og 25) stadig støter på formaningen til å våke, og advarselen mot å falle i søvn, står disse ikke minst i sammenheng med talen om forførelsen. Forførelsen kommer til å bli en dominerende faktor i alt menneskelig åndsliv, en...

 • 40-årsjubileum

  Den Lutherske Forsamling i Avaldsnes – 40 år 1978. Etter veiledning og undervisning av dr. Siegbert Becker, USA og dr. Seth Erlandsson, Sverige, ble en gruppe som tidligere hadde tilhørt Norsk Luthersk Lekmannsmisjon overbevist av Guds ord om at utmelding av Den norske kirke var det rette å gjøre. For...

 • Ny vin i nye sekker

  Overskriften for dette kapitlet er hentet fra Jesu ord i Mark 2,22: «Ingen fyller ny vin i gamle skinnsekker. For da vil vinen sprenge sekkene, og både vinen og sekkene blir ødelagt. Nei, ny vin i nye skinnsekker!» Disse ordene finner vi også igjen i Matt 9,17 og Luk 5,37-38....