• Mannens og kvinnens roller i familien

  Foredrag ved KELK-møtet i Durres, Albania, 24. mai 2019 I vår tid, i de fleste europeiske land, er tradisjonelle kjønnsroller betraktet som noe «så 1950-talls» og «middelaldersk». Kjønnsnøytralitet og likestilling er in. I Skandinavia fins det nå barnehager hvor barna oppfordres til ikke å bruke ord som «gutt» og «jente»,...

 • Den athanasianske trosbekjennelse

  1- Enhver som vil bli salig, må framfor alle ting holde fast på den felles kristne tro. 2- Enhver som ikke bevarer denne hel og uforfalsket, vil uten tvil gå evig fortapt. 3- Og dette er den felles kristne tro, at vi ærer én Gud i Treenigheten og Treenigheten i...

 • Fins det noe liv etter døden?

  Hvordan kan jeg være sikker på at det fins et liv etter døden? Det er en minoritet som har den oppfatningen at det ikke fins noe liv etter døden. De aller fleste tror at dette livet ikke kan være alt. Men hvordan livet etter døden ser ut, er det mange...

 • Gudstjenesten

  I Bibelen fins det flere ord for «gudstjeneste». I Rom 12,1 tales det om hverdagens gudstjeneste (gresk latreia) der en kristen tjener Gud og sin neste i hverdagen ved gode gjerninger. Som verb (gr. latreuein) brukes ordet om hele det kristne livet i tjeneste for Gud (Luk 1,74; Apg 24,14;...

 • Kraften i forkynnelsen

  Dersom vi måler suksess ved hjelp av tall i stedet for renhet i læren, da må Skriften forandres, utvannes og forvrenges slik at den kan ha størst mulig appell i vår tid… Kraften i Guds ord, som sekteristene ikke kan forstå, kommer fra ordet alene. Vi behøver ikke gjøre ordet...

 • En kirke som holder fast ved bibelske normer

  Av Mark G. Schroeder, president i WELS, LBKs søsterkirke i USA Vi lever i en kultur der det ser ut som normene endres hele tiden. Dette inntrykk får vi ikke minst i nyhetene og i underholdningsprogram som ikke bare forteller om kulturelle strømninger, men som også prøver å påvirker dem....

 • Medarbeidere for sannheten

    Johannes gir oss en av de beste definisjoner på kirkefellesskap når han sier at hensikten med hans brev er at han og hans lesere skal «være medarbeidere for sannheten» (3 Joh 8). Denne definisjonen på kirkefellesskap er spesielt viktig fordi den viser at kirkefellesskap først og fremst er noe...

 • Hva er luthersk tro?

  31. oktober 1517 publiserte Martin Luther de 95 tesene mot den katolske kirkens avlatshandel. Dette ga på mange måter startskuddet til det som etter hvert utviklet seg til en luthersk reformasjon. I 2017 feiret vi derfor 500-årsjubileet for reformasjonen. Denne boken inneholder fire foredrag som hver for seg viser at...

 •   Läs brevet i din webbläsare Nr 12/ augusti 2018 Stiftelsen Biblicum fyller 50 år Den 8 oktober 1968 grundades Stiftelsen Biblicum i Domprostgården i Växjö av sju personer. Detta kommer att uppmärksammas under två jubileumsfester. Den 6 oktober hålls jubileumsfest på missionsgården Fridhem i Vännäs. Två veckor senare, den 20 oktober,...