• Hva er luthersk tro?

  31. oktober 1517 publiserte Martin Luther de 95 tesene mot den katolske kirkens avlatshandel. Dette ga på mange måter startskuddet til det som etter hvert utviklet seg til en luthersk reformasjon. I 2017 feiret vi derfor 500-årsjubileet for reformasjonen. Denne boken inneholder fire foredrag som hver for seg viser at...

 •   Läs brevet i din webbläsare Nr 12/ augusti 2018 Stiftelsen Biblicum fyller 50 år Den 8 oktober 1968 grundades Stiftelsen Biblicum i Domprostgården i Växjö av sju personer. Detta kommer att uppmärksammas under två jubileumsfester. Den 6 oktober hålls jubileumsfest på missionsgården Fridhem i Vännäs. Två veckor senare, den 20 oktober,...

 • Apostelen Bartolomeus

  Minnedag: 24. august Bartolomeus (navnet er trolig en gresk form av arameiske Bar Talmai – «sønn av Talmai») var en av de tolv. I apostelfortegnelsene hos evangelistene Matteus, Markus og Lukas nevnes han alltid som den sjette, etter Filip. At han kobles med Filip, gjør det sannsynlig at Bartolomeus er...

 • Forførelsen – et tegn på Jesu gjenkomst

  Når vi i Jesu tale om de siste ting (Matt 24 og 25) stadig støter på formaningen til å våke, og advarselen mot å falle i søvn, står disse ikke minst i sammenheng med talen om forførelsen. Forførelsen kommer til å bli en dominerende faktor i alt menneskelig åndsliv, en...

 • 40-årsjubileum

  Den Lutherske Forsamling i Avaldsnes – 40 år 1978. Etter veiledning og undervisning av dr. Siegbert Becker, USA og dr. Seth Erlandsson, Sverige, ble en gruppe som tidligere hadde tilhørt Norsk Luthersk Lekmannsmisjon overbevist av Guds ord om at utmelding av Den norske kirke var det rette å gjøre. For...

 • Ny vin i nye sekker

  Overskriften for dette kapitlet er hentet fra Jesu ord i Mark 2,22: «Ingen fyller ny vin i gamle skinnsekker. For da vil vinen sprenge sekkene, og både vinen og sekkene blir ødelagt. Nei, ny vin i nye skinnsekker!» Disse ordene finner vi også igjen i Matt 9,17 og Luk 5,37-38....

 • Enighet og splittelse i Skriftens lys

  Når vi taler om enighet, tenker vi vanligvis først på vårt forhold til mennesker. Men ifølge Skriften må vi først og fremst tenke på vårt forhold til Gud om vi vil oppnå en rett enighet med våre medmennesker. Før syndefallet var det enighet og fellesskap med Gud. Mennesket levde et...

 • Når blir iver for renlærighet ubibelsk?

  Fariseerne var nøye med å holde læren absolutt ren. Nå var ikke fariseernes lære den rene bibelske læren. Men det ligger i sakens natur at de anså sin lære for å være den rette. De lærte feil om mennesket, om loven og løftene, om Messias og om frelsen. Men den...

 • La oss vandre med Jesus!

  La oss gå opp til Jerusalem med Jesus under hans siste vandring. For ham var det en vandring til korset. For oss er det en åndelig vandring, en pilegrimsferd for på ny å tenke over hva Jesus har gjort for oss. Den verden jeg lever i som Jesu disippel er...

 • Nittifem teser for det 21. århundre

  INNLEDNING Den 31. oktober 1517 delte Martin Luther sine 95 teser med verden. Det ble fortalt at han spikret tesene sine opp på døren til slottskirken i Wittenberg i Tyskland, for å invitere folk til en debatt. Luthers 95 teser presenterte ikke den modne og ferdige læren til det som...