-

Hva er sannhet?

Fake news? 

Falske nyheter spres daglig på nett og i media. Men at sannheten har trange kår her i verden er ikke noe nytt. Allerede i Edens hage kom løgnens far, Satan, med sine falske anklager mot Guds ord.

 

Spiste Eva av eplet?

Ofte har vi forutinntatte meninger om hva Bibelen forteller og hva som er dens budskap. Derfor er det livsviktig at vi undersøker hva Bibelen forteller. Det står faktisk ikke i Bibelen at Eva spiste av et eple. Men leser du det tredje kapitlet i 1. Mosebok ser du hva som skjedde da Satan lyktes med å så tvil – om det Gud sa virkelig var sant. Vantroen var den første synden og enn i dag lykkes Satan med samme taktikk – å så tvil om Guds ord.

 

Er vi skapt i Guds bilde?

Mange forsvarer seg med henvisning til at vi er skapt slik – vi er jo skapt i Guds bilde, hevder de. Men Bibelen forteller oss at vi mistet dette gudsbildet ved syndefallet. Problemet med synden kan vi ikke løse ved å gjemme oss eller skylde på andre, nei det er en umulig oppgave for oss mennesker. Derfor lovet Gud våre første foreldre å sende en Frelser som skulle knuse Satans makt.

 

Er troen et krav Gud stiller?

Adam og Eva ble syndere, og vi blir født som dem. Selvfrelse er umulig, det er bare evangeliet som Gud forkynte helt fra begynnelsen som kan frelse. Budskapet er ikke: «Om du er en troende, så skal syndene dine tilgis.» Budskapet er: «Gud har tilgitt deg alle dine synder. Tro det, for det er sant. Gled deg!»