-

En kirke som holder fast ved bibelske normer

Av Mark G. Schroeder, president i WELS, LBKs søsterkirke i USA

Vi lever i en kultur der det ser ut som normene endres hele tiden. Dette inntrykk får vi ikke minst i nyhetene og i underholdningsprogram som ikke bare forteller om kulturelle strømninger, men som også prøver å påvirker dem. Mennesker som holder fast ved «tradisjonelle» normer framstilles ofte som trangsynte fanatikere, kjærlighetsløse og dømmende hyklere, som verken vil eller kan rette seg etter tidsånden.

For kristne er de verdier vi holder kjær, ikke bare tradisjonelle normer som har stått seg gjennom tidene. Nei, de normer vi forsvarer, er bibelske normer. Vi holder fast ved dem fordi de er sannheter som Gud selv har gitt oss. Det er Gud selv som har bestemt hva som er rett og galt, hva som er rent og hva som er uanstendig, hva som er sant og hva som er satanisk bedrageri. Vi kan uten å be om unnskyldning si: «Vi tror på disse sannheter fordi de er Guds sannheter.»

 

Ekteskapet

Vi holder fast ved ekteskapets ukrenkelighet, og står for at ekteskapet er en livslang forening mellom en mann og en kvinne i et forhold som bygger på kjærlighet og trofasthet. Når myndighetene begynner å omdefinere ekteskapet som noe annet enn dette, og til og med kristne samfunn mer og mer nøler med å holde fast ved sannheten, fortsetter vi å holde fast på sannheten uten å be om unnskyldning for det.

Vi sier ja til seksualiteten som Guds gave og en velsignelse som han vil skal brukes innenfor ekteskapet. Det er kun i ekteskapet at seksuelle relasjoner mellom en mann og en kvinne gir uttrykk for den enhet Gud har opprettet, og det er en vakker måte for ektemaker å vise sin uselviske kjærlighet til hverandre på. Vi tror at den velsignelse Gud vil gi gjennom denne gaven, går tapt og blir ødelagt når seksuelle relasjoner foregår utenfor ekteskapet. Å holde fast ved og forsvare ekteskapet er ikke bare å holde fast ved tradisjonelle normer. Det er å holde fast ved bibelske normer.

 

Menneskelivets ukrenkelighet

Sammen holder vi fast ved menneskelivets ukrenkelighet. De som forsvarer kvinnens «rett til å bestemme over sin egen kropp», ser lett bort fra at beslutningen ikke bare gjelder kvinnens kropp. Det er en beslutning som ikke bare påvirker, men også avslutter et annet menneskes liv. Det er mange som angriper oss for vår motstand mot abort. Som svar på det vil vi fortsette å hevde at det er Gud alene som har rett til å gi og ta menneskelig liv – ikke fordi det er en tradisjonell norm, men fordi det er en bibelsk sannhet.

 

Mannlig og kvinnelig

Vi tillhører en kirke som ofte anklages for å holde fast ved en umoderne og virkelighetsfjernt syn på mannsroller og kvinneroller. Mens mange kristne kirker har endret sin lære, og med stolthet har åpnet dørene for kvinnelige prester, har vår kirke ikke gjort det. Vi har med Guds hjelp hevdet at Gud i sin kjærlighet og visdom tydelig har reservert for menn rollen å være pastor og å utøve autoritet i kirken. Naturligvis er det hver forsamlings ansvar å gi kvinner mulighet til å tjene på en meningsfull og viktig måte. Men vi holder alltid fast ved vårt ønske om å følge den anvisning Gud selv har gitt oss i sitt ord.

Vår tro får sjelden anerkjennelse i den kulturen vi lever i. De normer vi forsvarer, blir ofte motsagt, stilt spørsmål ved, og latterliggjort. Når vi får kraftige angrep fra et gudløst samfunn er det viktig å ikke bare huske på det vi er imot, men også det vi er for. Vokt trofast over disse normene. Forsvar dem. Hold fast ved dem. Ikke på grunn av tradisjonen, men fordi de er bibelske.

Fra Forward in Christ 11/08