-

BØNN for UKRAINA

Fra en gudstjeneste i 2016 i Oppstandelsen lutherske menighet i Kiev, ledet av biskop V. Horpynchuk fra Den ukrainske lutherske kirke.

 Verdens øyne er rettet mot Ukraina etter at krigen brøt ut. Fra Den konfesjonelle evangelisk-lutherske konferanse (KELK) kommer denne bønnen for Ukraina, med spesiell omtanke for medlemmene i vår søsterkirke i KELK – Den ukrainske lutherske kirken.  

Barmhjertige himmelske Far! Du har fortalt oss at det kommer til å være krig i denne verden helt til tidens ende, fordi menneskehetens syndighet fører til splittelse, hat og brutalitet. Likevel vet vi at du har kontrollen over alt i denne verden, og du oppfordrer oss til å be for alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet. I disse dager kommer vi fram for deg i bønn for det ukrainske folket, og særlig for våre brødre og søstre i den lutherske kirke i Ukraina, nå som krigen har kommet til landet deres. Vi ber om at du i din nåde må begrense ødeleggelsen og tap av liv i denne konflikten, og raskt gjenopprette freden, hvis det er din vilje. For våre brødre og søstre i den lutherske kirke i Ukraina ber vi om at du må beskytte deres liv, og fortsette å gi dem det de trenger dag for dag gjennom krigens ødeleggelser og prøvelser. Framfor alt ber vi om at du må bevare dem sterke i troen i denne nødens tid. La dem få dele løftene i ditt Ord med hverandre ansikt til ansikt eller på nettet, og trøst dem med det gode budskapet om syndenes tilgivelse og frelse i Jesus Kristus, gjennom ditt Ord og sakramentene. Gi dem også anledninger til å dele evangeliets håp med andre rundt seg som ennå ikke kjenner Kristus. La denne katastrofen føre til at evangeliet blir spredt og at kirken får vokse. Vi ber i vår Frelser Jesu navn, i tillit til at du elsker oss for hans skyld. Amen.  

https://celc.info/