-

Hva er luthersk tro?

31. oktober 1517 publiserte Martin Luther de 95 tesene mot den katolske kirkens avlatshandel. Dette ga på mange måter startskuddet til det som etter hvert utviklet seg til en luthersk reformasjon. I 2017 feiret vi derfor 500-årsjubileet for reformasjonen.

Denne boken inneholder fire foredrag som hver for seg viser at reformasjonen først og fremst var en lærereformasjon. Tre av foredragene ble holdt i Den Lutherske Bekjennelseskirke i løpet av jubileumsåret 2017. Sentralt i foredragene står læren om rettferdiggjørelsen ved tro alene. Hensikten er å rette fokus mot det reformasjonen egentlig handlet om, nemlig hvordan en synder blir rettferdig for Gud. I tillegg inneholder ett av foredragene også en kortfattet gjennomgang av den lutherske tro slik vi finner den i de lutherske bekjennelsesskriftene.

Alle foredragene er skrevet av Egil Edvardsen som er pastor i Den Lutherske Bekjennelseskirke i Stavanger og ­Avaldsnes.

Pris kr 150,–

Tilbud kun kr 100,–  + porto.

 

FORLAGET SCRIPTURA
Solåsveien 20, 4330 Ålgård
E-post: egil.edvardsen@luthersk-kirke.no