-

Nittifem teser for det 21. århundre

INNLEDNING
Den 31. oktober 1517 delte Martin Luther sine 95 teser med verden. Det ble fortalt at han spikret tesene sine opp på døren til slottskirken i Wittenberg i Tyskland, for å invitere folk til en debatt.

Luthers 95 teser presenterte ikke den modne og ferdige læren til det som senere skulle bli den lutherske kirken. Tesene fokuserte på ett tema – misbruken av avlat i kirken på den tiden. Luther skrev at «hele livet til de troende skal være et liv i omvendelse» og at «enhver sann kristen, enten han er levende eller død, har del i alle Kristi og kirkens goder, også uten avlatsbrev».

De 95 tesene ble uansett gnisten som satte i gang den lutherske reformasjonen. Derfor feirer lutherske kristne den 31. oktober som Reformasjonsdagen, og i 2017 feirer vi 500-årsjubileet for den lutherske reformasjonen.

Som en del av feiringen av 500-årsjubileet har Den konfesjonelle evangelisk-lutherske konferanse (KELK) utarbeidet nittifem nye teser, satt sammen av en gruppe av femten pastorer fra ulike deler av verden. Disse tesene ble godkjent ved et KELK-møte i Grimma i Tyskland den 29. juni 2017.

Til forskjell fra Luthers teser, presenterer KELKs Nittifem teser for det 21. århundret hele den grunnleggende bibelske læren, slik den bekjennes av den lutherske kirken. De er ordnet etter disposisjonen i Martin Luthers lille katekisme, som til denne dag er et høyt verdsatt undervisningsverktøy i KELKs medlemskirker.

Med disse nye tesene vil medlemmene i KELK gi et felles uttrykk for det de har mottatt som arvinger etter den lutherske reformasjonen. De takker Gud for å få være del av et internasjonalt kirkefellesskap som holder fast ved Bibelens lære, med fokus på frelsen i Jesus Kristus. De er ivrige etter å dele denne arven med verden.

 

Klikk her og les: Nittifem teser for det 21. århundre