• Selvfrelse?

  Hvorfor er det umulig for et menneske å frelse seg selv? Hvorfor kan ikke et menneske ved egne anstrengelser bli fullkomment syndfritt og godt og slik oppfylle betingelsene for evig lykke og salighet i fellesskap med Gud? Da Jesus sa: ”Det er lettere for en kamel å gå gjennom et...

 • Kjemp troens gode kamp!

  Som troende kristne står vi midt i en kamp. «Strid troens gode strid og grip det evige liv som du er kalt til,» skriver apostelen Paulus til unge Timoteus (1 Tim 6,12). (Svenska Folkbibeln: «Kämpa trons goda kamp.») Ordet for strid/kamp i dette verset har på gresk med idrett å...

 • Om Bibelens storhet og vidunderlige egenskaper

  SETH ERLANDSSON Bibelens opprinnelse og formål © Forlaget Scriptura – 2016 ISBN 978-82-7517-033-8   For nettbrett og smarttelefon: Last ned Bibelens opprinnelse og formål som e-bok (ePub) På enheter med iOS (iPhone og iPad) åpnes e-boken i programmet iBooks På enheter med Android må der først installeres en e-bokleser som f.eks. Ebook Reader   For skjerm...

 • Når Gud anklages for det onde i verden

  av Tor Jakob Welde1 Troende har til alle tider strevd med spørsmålet om all lidelsen i verden. Vi hører daglig om krig og terror, jordskjelv og andre katastrofer. Hvordan kan Gud tillate at slike forferdelige og tragiske ting rammer mennesker? For han tillater det jo, selv om han er allmektig....

 • Jeg er adoptert

  Foreldrene mine bestemte seg for å adoptere meg bort. De lot meg bli adoptert av den eneste som kunne løse mine problemer. Vi er blitt brødre og søstre i samme familie fordi Gud har gjort oss til sine barn gjennom troen. Hvordan Gud nå enn har valgt å bruke oss...

 • Kristent bibelsyn

  Av Seth Erlandsson Det framgår av navnet at det synet på Bibelen som jeg kaller «kristent bibelsyn» hører sammen med Kristus. En kristen tror at Jesus er «Messias (Kristus), den levende Guds Sønn» (Matt 16,16), av samme vesen som Faderen (Joh 10,30; 1 Joh 5,20) og dermed pålitelig i alt. Denne...

 • Andakter om Frelserens virksomhet i Galilea

  av John A. Braun Livets sorger og bekymringer kan kanskje drive en kristen til å stole mer på Jesus, men det som drar en disippel nærmere Jesus, er Frelserens mektige ord og kjærlige gjerninger. Denne andaktsboka viser hvor sant dette er. Med en personlig, åndelig innsikt og klar overbevisning om...

 • Lutherska bekännelsebrevet

  Lutherska bekännelsekyrkan, Den lutherske bekjennelseskirke och S:t Johannes församling samarbetar om att skicka ut ”Lutherska bekännelsebrevet” med nyheter och nya inspelningar. Nyhetsbrevet skickas ut varje månad och skrivs på svenska, förutom LBK Norges nyhetsdel som skrivs på norska.Här kan du börja prenumerera:

 • I en tid som denne

  En samling med 100 trøsteandakter som bygger på Det gamle testamentet. Slik Gud hjalp mennesker i tidligere tider, hjelper han også i dag. Det er vårt håp at leserne må finne Guds trøst i disse andaktene. 108 s. trådhft. Pris kr 95,– Bestilles fra: FORLAGET SCRIPTURA,  Solåsveien 20, 4330 Ålgård....

 • Kristi lidelse – vår redning

  Sentralt i det kristne budskapet står Kristi lidelse og død på korset. Men mellom dagens velstandsmennesker og Langfredagens budskap om den lidende Kristus går det en dyp kløft. Det fins i alle fall tre ting som moderne mennesker støter seg på ved dette budskapet. For det første: Vi har liten...