-

I en tid som denne

En samling med 100 trøsteandakter som bygger på Det gamle testamentet. Slik Gud hjalp mennesker i tidligere tider, hjelper han også i dag. Det er vårt håp at leserne må finne Guds trøst i disse andaktene.

108 s. trådhft. Pris kr 95,–


Bestilles fra:

FORLAGET SCRIPTURA,  Solåsveien 20, 4330 Ålgård. Tlf 51 61 75 40

egil.edvardsen@luthersk-kirke.no