-

Andakter om Frelserens virksomhet i Galilea


av John A. Braun


Livets sorger og bekymringer kan kanskje drive en kristen til å stole mer på Jesus, men det som drar en disippel nærmere Jesus, er Frelserens mektige ord og kjærlige gjerninger. Denne andaktsboka viser hvor sant dette er. Med en personlig, åndelig innsikt og klar overbevisning om Jesu virkelige oppdrag følger John Braun Jesus i sporene under hans virksomhet i Galilea. Hans framstillingsmåte og perspektiv er blitt formet av hans erfaringer som menighetsprest, lærer, bokforlegger og familiefar. To generasjoner kristne har kunnet glede seg over hans forfatterskap.

Kr. 100,- (+ porto)


Bestilles fra:

FORLAGET SCRIPTURA

Solåsveien 20, 4330 Ålgård. Tlf 51 61 75 40

egil.edvardsen@luthersk-kirke.no