-

Hjelp til å finne fram i Bibelen

– når du føler deg mismodig, les Jes 40 og Salme 43.
– når du gleder deg over dine eiendeler, les 5 Mos 8.
– når din tro er blitt svak, les Hebr 11.

– når alt synes å gå deg imot, les Salme 27.
– for å få lyst til å gå på gudstjeneste, les Salme 84.
– når dine synder plager deg, les Salme 51 og l Joh 1,7-10.

– når du begynner å føle likegyldighet for Gud, les Åp 3.
– når du søker tilgivelse, les Salme 32.
– når du er ute og reiser, les Salme 121.

– når du føler deg nedfor, les Salme 34 og Joh 14.
– når du er ensom og engstelig, les Salme 23 og l Pet 5,7.
– når Gud synes langt borte, les Salme 23 og l Pet 5,7.

– når du er i fare, les Salme 42 og Salme 91.
– når du blir fristet, les Matt 4,1-11 og Rom 6.
– når du er syk, les Matt 9,1-8; Salme 39 og Salme 91.

– når du utsettes for store prøvelser, les Rom 8 og l Pet 4,12-13.
– når du sørger over noens død, les Joh 11, Joh 14 og l Kor 15.
– når du synes det er vanskelig å tilgi, les Matt 6,14-15 og Kol 3,12-17.

– når du er bekymret, les Matt 6,25-34; Fil 4,6-7; 1 Pet 5,7.
– når du er i ferd med å bli bitter og kritisk, les l Kor 13.
– når du er trett og utslitt, les Jes 55 og Matt 11,28-30.

– når du trenger oppmuntring til å be, les Luk 1,1-13.
– når du glemmer hvor mye du har fått uten å fortjene det, les Salme 103.
– for å få kraft til å stå imot verdslighet, les 1 Joh 2,15-17 og 1 Tim 6.

– når du ønsker at ditt liv skal bære frukt, les Joh 15; Jak l og 2; Rom 12,1.
– for å kunne arbeide med glede i kirken, les Gal 6,9; Jak 5,20; Dan 12,1-3.
– en kort sammenfatning av evangeliet om Jesus Kristus: Joh 3,16, Rom 3,19-28; Rom 1,16-17.