-

Reformasjonshilsen fra våre søsken i Wisconsinsynoden

31. oktober 2020

Til Den Lutherske Bekjennelseskirke 

Kjære brødre og søstre i vår Herre Jesus Kristus,

Han som troner i himmelen, ler.
Herren spotter dem.
Så taler han til dem i sin vrede,
i sin harme slår han dem med redsel:
«Det er jeg som har innsatt min konge
på Sion, mitt hellige fjell.»
(Sal 2,4-6)

Sett fra vårt menneskelige perspektiv har kalenderåret 2020 vært helt annerledes enn noe annet år som vi kan huske. I Amerika har de bitre stridene mellom jordisk-sinnede mennesker brutt ut i uforskammethet og voldelige protester. Vil valget forene landet? Det er det vanskelig å svare på. 2020 vil også bli husket for covid-19-krisen over hele kloden. Også Guds folk er selvfølgelig blitt rammet av dette. Noen av oss kjenner til og med brødre og søstre i troen som er blitt kalt hjem til herligheten på grunn av dette viruset, slik som vår kjære bror og medarbeider prof. em. Daniel Deutschlander. Vi har alle blitt rammet på en eller annen måte. Nettopp denne siste uken var Martin Luther College tvunget til å sende alle studentene hjem og gå over til digital undervisning i resten av semesteret. Dette skyldes økningen i smittetallene på universitetsområdet. Blant studenter, lærere og foreldre har det doktorer kaller «pandemi-utmattelsen» spredt seg, noe som også skjer over hele kloden. Som en følge av dette øker tristhet og depresjoner hos mennesker.

Som om ikke dette var nok, er angrepene fra djevelen, verden og vårt eget kjød konstant. Vi er vitne til hvordan den onde verdens hovmod utfordrer og spotter Gud og hans Ord. Ja, det virker som de kristne går enda hardere dager i møte.

Men på denne årsdagen for den lutherske reformasjonen skriver jeg på vegne av deres brødre og søstre i Kristus i WELS for å minne dere på at uansett hvordan tidene eller omstendighetene er, så er «Gud vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i nød og alltid nær» (Sal 46,2). Luther fant sin trøst i evangeliet og i Guds allmakt som regjerer alle ting i himmel og på jord.

Sitatet fra Salme 2 ovenfor minner oss også om dette. Gjennom hele verdenshistorien har det vært slik – jordiske konger og herskere som samler seg for å gjøre opprør mot Gud og hans nådige rike. Men «han som troner i himmelen …» – Gud bryr seg ikke engang om å stige ned fra sin trone for å se om det fins en trussel. For det fins ingen trussel. Ingenting kan svekke Guds makt og velde, og ingen ondskap vil noen gang kunne hindre Gud fra «å innsette sin konge (Kristus) på Sion, sitt hellige fjell (kirken)». Ja, etter at han fór opp til himmelen, sitter vår kjære bror, Herren Jesus, ved Guds høyre hånd og styrer alle ting til sitt folks beste. Hans arm er sterk nok til å frelse, og med den samme tillit som Paulus hadde, kan også vi gå gjennom disse dagene vel vitende om at «Herren skal også redde meg fra alt ondt og frelse meg inn i sitt himmelske rike» (2 Tim 4,18). Jeg ber, brødre og søstre, om at dere alltid må finne tillit og håp i evangeliet. Ved Guds nåde har våre lutherske forfedre overlevert dette til oss og nådig bevart det blant oss i over 500 år.

Vi i Wisconsinsynoden er så takknemlige over deres tro og kjærlighet i Kristus, og vi verdsetter høyt det fellesskapsbånd som Gud har opprettet mellom oss. Vi ber for dere og forsamlingene deres, og vi håper at dere også vil be for oss. Må Gud velsigne det arbeidet dere gjør i hans navn i Skandinavia, likesom det arbeidet vi gjør her i Amerika.

Når det gjelder sommerens planer for 2021, må vi nok være åpne for at det kan skje forandringer, slik det gjorde sist sommer. Men det er min bønn at tingene vil vende noenlunde tilbake til normalen, og at det igjen vil være mulig for meg å komme og besøke dere.

Må Gud være med dere alle!

Sammen i Kristi tjeneste,

Professor Keith C. Wessel
Skandinavisk kontaktmann for WELS Commission on Inter-Church Relations (CICR)