Preken på 1. juledag, av pastor Tor Jakob Welde Jesaja 9,6 For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste.                 © Depositphotos

Hør prekenen

Julens nåde

Preken på julaften, av pastor Egil Edvardsen Lul 2,1-20 Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. […]

Hør prekenen

Det rette Kristus-vitnesbyrdet

Preken på 4. søndag i Advent, av pastor Egil Edvardsen Dette er vitneutsagnet fra Johannes da jødene sendte noen prester og levitter til ham fra Jerusalem for å spørre: «Hvem er du?» Da bekjente han og fornektet ikke – han bekjente: «Jeg er ikke Messias.» «Hvem er du da?» spurte de. «Er du Elia?» «Nei, […]

Hør prekenen

Herrens forløper

Preken på 3. søndag i advent, av pastor Tor Jakob Welde Matteus 11,11-15 «Sannelig, jeg sier dere: Blant dem som er født av kvinner, har det ikke stått fram noen større enn døperen Johannes. Men den minste i himmelriket er større enn han. Fra døperen Johannes’ dager og like til nå trenger himmelriket seg fram, […]

Hør prekenen

Mens vi venter på at Herren skal komme

Preken på 2. søndag i advent, av pastor Egil Edvardsen  Luk 12,35-40 Spenn beltet om livet og hold lampene tent! Vær lik tjenere som venter sin herre hjem fra bryllupsfest og står klar til å lukke opp for ham så snart han kommer og banker på. Lykkelige er de tjenere som herren finner våkne når han […]

Hør prekenen

En annerledes konge

Preken på 1. søndag i advent, av pastor Egil Edvardsen  Joh 18,36-37 Jesus svarte: «Min kongsmakt er ikke av denne verden. Var min kongsmakt av denne verden, hadde mine menn kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men min kongsmakt er ikke herfra.» «Du er altså konge?» sa Pilatus. «Du sier at jeg […]

Hør prekenen

Fram for Guds domstol

Preken på Domssøndag, av pastor Tor Jakob Welde Matt 25,31-46 «Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, og stille sauene på […]

Hør prekenen

Olje på lampene

Preken på Søndag før Domssøndag, av pastor Tor Jakob Welde Matteus 25,1-13 «Da kan himmelriket sammenlignes med ti brudepiker som tok oljelampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. Fem av dem var uforstandige, og fem var kloke. De uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje. Men de kloke tok med seg […]

Hør prekenen

Den store, hvite flokk, å se

Preken på Allehelgensdag, av pastor Tor Jakob Welde Åp 7,2-12 Og jeg så en annen engel som steg fram i øst, der solen går opp, og bar den levende Guds segl. Med høy røst ropte han til de fire englene som hadde fått makt til å føre skade over jorden og havet: «Rør ikke jorden […]

Hør prekenen

De rette bryllupsklær

Preken på 20. søndag etter Treenighetsdag, av pastor Egil Edvardsen Matt 22,1-14 Igjen talte Jesus til dem i lignelser: «Himmelriket kan sammenlignes med en konge som skulle holde bryllup for sønnen sin. Han sendte tjenerne sine til de innbudte og ba dem komme til bryllupet. Men de ville ikke komme. Da sendte han andre tjenere ut […]

Hør prekenen

Preken på 19. søndag etter Treenighetsdagen, av pastor Tor Jakob Welde Matt 9,1-8 Så gikk han ut i båten, satte over sjøen og kom til sin egen by. Der bar de til ham en mann som var lam og lå på en båre. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: «Vær frimodig, […]

Hør prekenen

Største budet i loven

Preken på 18. søndag etter Treenighetsdagen, av pastor Tor Jakob Welde Matteus 22,34-46 Da fariseerne hørte at han hadde stoppet munnen på saddukeerne, kom de sammen. Og en av dem, en lovkyndig, spurte for å sette ham på prøve: «Mester, hvilket bud er det største i loven?» Han svarte: «‘Du skal elske Herren din Gud […]

Hør prekenen

Hvem er størst i Guds rike?

Preken på Mikaelsdagen, av pastor Egil Edvardsen Matt 18,1-11 Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?» Da kalte han til seg et lite barn, stilte det midt iblant dem og sa: «Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. […]

Hør prekenen

Dødens makt og avmakt

Preken på 16. søndag etter Treenighetsdag, av pastor Egil Edvardsen Lukas 7,11-17 Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham. Da han nærmet seg byporten, ble en død båret ut til graven. Han var sin mors eneste sønn, og hun […]

Hør prekenen

Vær ikke bekymret!

Preken på 15. søndag etter Treenighetsdagen, av pastor Tor Jakob Welde Matteus 6,24-34 «Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon. Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva […]

Hør prekenen

Gud være takk og lov!

Preken på 14. søndag etter Treenighetsdagen, av pastor Tor Jakob Welde Lukas 17,11-17 «På reisen til Jerusalem dro Jesus gjennom grenselandet mellom Samaria og Galilea. Da han var på vei inn i en landsby, kom ti spedalske menn imot ham. De ble stående langt unna og ropte: «Jesus, mester, ha barmhjertighet med oss!» Han så […]

Hør prekenen

Hvem kan jeg være en neste for?

Preken på 13. søndag etter Treenighetsdag, av pastor Egil Edvardsen Lukas 10,23-37 Da sto en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve. «Mester», sa han, «hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» «Hva står skrevet i loven?» sa Jesus. «Hvordan leser du?» Han svarte: « Du skal elske Herren din Gud av hele […]

Hør prekenen

Alt han har gjort, er godt!

Preken på 12. søndag etter Treenighetsdag, av pastor Egil Edvardsen  Mark 7,31-37 Siden forlot han Tyros-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet. De førte til ham en mann som var døv og hadde vondt for å tale, og de ba ham legge hendene på ham. Jesus tok ham med […]

Hør prekenen

Preken på 11. søndag etter Treenighetsdagen, av pastor Tor Jakob Welde Luk 18,9-14 Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen: «To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariseer og den andre toller. Fariseeren stilte seg opp for […]

Hør prekenen

Forvaltere med evighetsperspektiv

Preken på 9. søndag etter Treenighetsdagen, av pastor Tor Jakob Welde Lukas 16,1-9: Jesus sa til disiplene: «Det var en rik mann som hadde en forvalter. Av andre fikk han vite at denne forvalteren sløste bort formuen hans. Da kalte han forvalteren til seg og sa: ‘Hva er det jeg hører om deg? Legg fram […]

Hør prekenen

Kirkemøtet på Utsyn

Preken av pastor Ingvar Adriansson  2 Kor 3,4-6 Denne tilliten har vi til Gud ved Kristus. Vi er jo ikke selv i stand til å tenke ut noe på egen hånd. Det er Gud som gjør oss i stand til det, han som også gjorde oss til tjenere for en ny pakt som ikke bygger […]

Hør prekenen

På ditt ord vil jeg sette garn

Preken på Aposteldagen, av pastor Tor Jakob Welde Lukas 5,1-11 En gang sto Jesus ved Gennesaretsjøen, og folk trengte seg inn på ham for å høre Guds ord. Da fikk han se to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem og holdt på å skylle garn. Jesus steg opp i en […]

Hør prekenen

Skapningens frigjøring

Preken på 4. søndag etter Treenighetsdagen, av pastor Egil Edvardsen Rom 8,18-23 Jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår. For det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. Det […]

Hør prekenen

Gud holder det han har lovet

Preken på Døperen Johannes’ dag, av pastor Tor Jakob Welde Lukas 1,57-80 Tiden kom da Elisabet skulle føde, og hun fikk en sønn. Hennes naboer og slektninger hørte hvor stor godhet Herren hadde vist henne, og de gledet seg med henne. På den åttende dagen kom de for å omskjære gutten. De ville kalle ham […]

Hør prekenen

Kom, for nå er alt ferdig!

Preken på 2. søndag etter Treenighetsdagen, av pastor Tor Jakob Welde   Lukas 14,16-24: Men Jesus sa til ham: «Det var en mann som ville holde et stort gjestebud, og han innbød mange. Da tiden for gjestebudet kom, sendte han tjeneren sin av sted for å si til de innbudte: ‘Kom, for nå er alt […]

Hør prekenen

Ny fødsel

Preken på Treenighetssøndag, av pastor Egil Edvardsen Joh 3,1-15 Det var en mann som het Nikodemus. Han var fariseer og en av jødenes rådsherrer.  Han kom til Jesus om natten og sa: «Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud. For ingen kan gjøre de tegnene du gjør, uten at Gud er […]

Hør prekenen

Den fred som ikke verden kan gi

Preken på 1. pinsedag, av pastor Tor Jakob Welde Joh 14,23-31 Jesus svarte: «Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Det ordet dere hører, er ikke fra […]

Hør prekenen

Himmelfartsglede

Preken på Kristi himmelfartsdag av pastor Tor Jakob Welde. Apg 1,1-11, Mark 16,14-20 Til sist viste han seg også for de elleve mens de var samlet til måltid. Han bebreidet dem for deres vantro og harde hjerter, for de hadde ikke trodd dem som hadde sett at han var stått opp. Og han sa til […]

Hør prekenen