Menneskesønnens andre advent

Preken på 2. søndag i advent, av pastor T.J. Welde Lukas‬ ‭17,20-30‬: En gang spurte fariseerne Jesus når Guds rike skulle komme. Han svarte: «Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Ingen vil kunne si: ‘Se her er det’ eller: ‘Der er det’. For Guds rike er […]

Hør prekenen

Jesu tiltredelsestale

Preken på første søndag i advent, av pastor T. J. Welde Lukas 4,16-22: Han kom også til Nasaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i synagogen, slik han pleide. Da han reiste seg for å lese, rakte de ham profeten Jesajas bok. Han åpnet bokrullen og fant stedet der det […]

Hør prekenen

Når de døde skal høre

Preken på Domssøndag av pastor Egil Edvardsen Joh 5,22-29 Og Far dømmer ingen, men har overlatt hele dommen til Sønnen, for at alle skal ære Sønnen slik de ærer Far. Den som ikke ærer Sønnen, ærer heller ikke Far, han som har sendt ham. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som hører mitt ord og […]

Hør prekenen

Den trange døren

Preken på søndag før Domssøndag, av pastor David Edvardsen Lukas 13,22-30   På reisen til Jerusalem dro Jesus fra by til by og fra landsby til landsby og underviste. Da var det en som spurte: «Herre, er det få som blir frelst?» Han sa til dem: «Kjemp for å komme inn gjennom den trange døren! For jeg […]

Hør prekenen

Jona-tegnet

Preken på 21. søndag etter treenighetsdag, av pastor T.J. Welde. Matteus‬ ‭16,1-4‬: Fariseerne og saddukeerne kom til ham. De ville sette ham på prøve og ba ham vise dem et tegn fra himmelen. Men han sa til dem: «Om kvelden sier dere: ‘Det blir godvær, for himmelen er rød’, og om morgenen: ‘I dag blir […]

Hør prekenen

Dette lille lyset mitt

Preken på allehelgensdag, av pastor T.J. Welde Matteus‬ ‭5,13-16‬: «Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke […]

Hør prekenen

Evangeliet for enfoldige

Preken på Reformasjonsdagen av pastor Egil Edvardsen Matt 11,25-30 På den tiden tok Jesus til orde og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små. Ja, Far, for dette var din gode vilje. Alt har min Far overgitt til meg. […]

Hør prekenen

Preken på 18. søndag etter Treenighetsdag av pastor David Edvardsen Johannes 1,29: «Dagen etter ser han Jesus komme gående mot seg, og han sier: Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd!»                   Illustrasjon: Depositphotos ©

Hør prekenen

Ingenting skal skille oss

Preken på 17. søndag etter treenighetsdagen, av pastor T.J. Welde Romerne‬ ‭8,18-39‬: Jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår. For det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. […]

Hør prekenen

«Jeg er oppstandelsen og livet»

Preken på 16. søndag etter treenighetsdag, av pastor T.J. Welde Johannes‬ ‭11,19-29‬: Mange av jødene var kommet til Marta og Maria for å trøste dem i sorgen over broren. Da Marta hørte at Jesus kom, gikk hun for å møte ham. Maria ble sittende hjemme. Marta sa til Jesus: «Herre, hadde du vært her, var […]

Hør prekenen