• Lutherska bekännelsebrevet

    Lutherska bekännelsekyrkan, Den lutherske bekjennelseskirke och S:t Johannes församling samarbetar om att skicka ut ”Lutherska bekännelsebrevet” med nyheter och nya inspelningar. Nyhetsbrevet skickas ut varje månad och skrivs på svenska, förutom LBK Norges nyhetsdel som skrivs på norska.Här kan du börja prenumerera:

  • I en tid som denne

    En samling med 100 trøsteandakter som bygger på Det gamle testamentet. Slik Gud hjalp mennesker i tidligere tider, hjelper han også i dag. Det er vårt håp at leserne må finne Guds trøst i disse andaktene. 108 s. trådhft. Pris kr 95,– Bestilles fra: FORLAGET SCRIPTURA,  Solåsveien 20, 4330 Ålgård....

  • Kristi lidelse – vår redning

    Sentralt i det kristne budskapet står Kristi lidelse og død på korset. Men mellom dagens velstandsmennesker og Langfredagens budskap om den lidende Kristus går det en dyp kløft. Det fins i alle fall tre ting som moderne mennesker støter seg på ved dette budskapet. For det første: Vi har liten...