En lydløs preken som når hele verden 

Av Alvar Svenson I den kristne kirken har prekenen alltid hatt en framtredende rolle. Apostlene prekte der de reiste, og Paulus sier til og med: «Troen kommer av prekenen». Også i luthersk tradi­sjon har gudstjenesten prekenen som midt­punkt, og bønner og salmer samordnes med emnet som behandles i prekenen. I...

Continue reading

”Hvordan føles det for deg?” 

Hva skjer når følelsene våre kommer i konflikt med Guds sannheter?  Av Jon Buchholz  Samfunnet legger stor vekt på følelser. Den menneskelige di­mensjonen krydrer nyhetsfor­midlingen. Det handler ikke bare om selve hendelsesfor­løpet, men også om hvordan mennesker opplevde det som skjedde. De siste trendene innenfor un­dervisning framhever også følelsene. Det...

Continue reading