40-årsjubileum

Den Lutherske Forsamling i Avaldsnes – 40 år 1978. Etter veiledning og undervisning av dr. Siegbert Becker, USA og dr. Seth Erlandsson, Sverige, ble en gruppe som tidligere hadde tilhørt Norsk Luthersk Lekmannsmisjon overbevist av Guds ord om at utmelding av Den norske kirke var det rette å gjøre. For...

Les innlegget

Når blir iver for renlærighet ubibelsk?

Fariseerne var nøye med å holde læren absolutt ren. Nå var ikke fariseernes lære den rene bibelske læren. Men det ligger i sakens natur at de anså sin lære for å være den rette. De lærte feil om mennesket, om loven og løftene, om Messias og om frelsen. Men den...

Les innlegget

Skapelsens under

Et voksent menneske består av cirka ett hundre tusen milliarder celler. Hver eneste celle er som en velorganisert liten industribedrift. Den informasjonen som finnes i DNA-molekylet hos en enkelt celle tilsvarer teksten i en 20 meter lang bokhylle – helt fylt med bibler. Hvis vi kunne skjøte sammen alle DNA-molekylene...

Les innlegget

Helse og liv

Av Petr Krakora I bønnen Fadervår ber vi om «vårt daglige brød». I dette ligger en bønn om alt vi trenger for vår eksistens her på jorden. Selve livet er, akkurat som helsen, en gave fra oven. Men er det på noen måte mulig også å se på sykdom som...

Les innlegget