Hvordan kan mennesker omvende seg?

Spørsmål og svar ved korsets fot  Bibelen forteller at døperen Johannes og Jesus sa: ”Vend om!” til mennesker (Matt 3,1-2; 4,17). Hva kan disse befalingene bety hvis mennesker av naturen er åndelig døde og ute av stand til å omvende seg? Du skal ha ros for at du leser Bibelen...

Continue reading

Fariseernes surdeig i dag 

Læren om menneskets frie vilje er en fariseisk surdeig som har gjennomsyret den kristne kirken på tross av Jesu uttrykkelige advarsel.  Av Stefan Hedkvist  Matteus 16,5-12 I denne teksten advarer Jesus sine disipler mot fariseernes og saddukeernes lære. Denne ad­varsel rettes ikke bare til disiplene som ofte kom i kontakt...

Continue reading

UTVALGT AV NÅDE

La oss aller først slå fast følgende viktige sannhet når vi taler om utvelgelsen, og vi siterer fra de lutherske bekjennelsesskriftene, Konkordieformelens art. XI: «Guds evige utvelgelse eller predestinasjon, det vil si Guds forutbestemmelse til frelse, omfatter ikke både gudfryktige og onde, men bare Guds barn som er utvalgt og...

Continue reading