Trøst i all trengsel

Preken på Vingårdssøndag, av pastorpraktikant David Edvardsen 2 Kor 1,3-7 Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, den Far som er rik på barmhjertighet, vår Gud som gir all trøst! Han trøster oss i all vår nød, så vi skal kunne trøste dem som er i nød, med den trøst vi selv får av […]

Hør preken

Med Jesus ned fra fjellet

Preken på Kristi forklarelsesdag, av pastor Tor Jakob Welde Matteus 17,9-13 På veien ned fra fjellet ga Jesus dem dette påbudet: «Fortell ikke noen om dette synet før Menneskesønnen har stått opp fra de døde.» Disiplene spurte ham: «Hvorfor sier de skriftlærde da at Elia først må komme?» Han svarte: «Elia skal nok komme og […]

Hør preken

Liten gutt, stort oppdrag

Preken på 1. søndag etter Kristi åpenbaringsdag, av pastorpraktikant David Edvardsen Luk 2,41-52 Hvert år pleide Jesu foreldre å dra til Jerusalem for å feire påske. Da han var blitt tolv år, dro de som vanlig opp til høytiden. Men da høytidsdagene var over og de skulle hjem, ble gutten Jesus igjen i Jerusalem uten […]

Hør preken

Lys og håp for folkeslagene

Preken på Kristi åpenbaringsdag, av pastor Tor Jakob Welde Matt 12,14-21 Men fariseerne gikk ut og la planer mot ham for å få tatt livet av ham. Da Jesus fikk vite det, dro han bort derfra. Store folkemengder fulgte med ham, og han helbredet dem alle. Men han påla dem strengt at de ikke måtte […]

Hør preken

Immanuel – Gud med oss

Preken på 1. juledag, av pastor Egil Edvardsen Matt 1,18-25 Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til: Hans mor Maria var lovet bort til Josef. Men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn ved Den hellige ånd. Josef, mannen hennes, som var rettskaffen og ikke ønsket å føre skam over […]

Hør preken

Guds nåde er blitt åpenbart

  Gudstjeneste på julaften i St Lukas ev-luth forsamling. Preken av David Edvardsen   For Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker (Tit 2,11).                   Illustrasjon: © Depositphotos

Hør preken

Skriftene vitner om Kristus

Preken på 4. søndag i advent, av pastor Egil Edvardsen Joh 5,30-39 Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv. Jeg dømmer etter det jeg hører, og min dom er rettferdig. For jeg søker ikke det jeg selv vil, men det han vil, han som har sendt meg. Dersom jeg vitner om meg selv, er mitt vitneutsagn […]

Hør preken

Rydd Herrens vei

Preken på 3. søndag i advent, av pastor Tor Jakob Welde Luk 3,1-6 I keiser Tiberius’ femtende regjeringsår, mens Pontius Pilatus var landshøvding i Judea og Herodes var landsfyrste over Galilea, hans bror Filip over Iturea og Trakonitis, og Lysanias over Abilene, og mens Annas og Kaifas var øversteprester, da kom Guds ord til Johannes, […]

Hør preken

Når Guds rike kommer

Preken på 2. søndag i advent, av pastor Egil Edvardsen Luk 17,20-30 En gang spurte fariseerne Jesus når Guds rike skulle komme. Han svarte: «Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Ingen vil kunne si: ‘Se her er det’ eller: ‘Der er det’. For Guds rike er midt iblant […]

Hør preken

Godt budskap for fattige

Preken på 1. søndag i advent, av pastorpraktikant David Edvardsen Luk 4,16-22 Han kom også til Nasaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i synagogen, slik han pleide. Da han reiste seg for å lese,  rakte de ham profeten Jesajas bok. Han åpnet bokrullen og fant stedet der det står […]

Hør preken

Når døde hører

Preken på Domssøndag, av Egil Edvardsen Joh 5,22-29 Og Far dømmer ingen, men har overlatt hele dommen til Sønnen, for at alle skal ære Sønnen slik de ærer Far. Den som ikke ærer Sønnen, ærer heller ikke Far, han som har sendt ham. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som hører mitt ord og tror på ham […]

Hør preken

Inn gjennom den trange døren

Preken på Søndag før domssøndag, av pastor Tor Jakob Welde Lukas 13,22-30 På reisen til Jerusalem dro Jesus fra by til by og fra landsby til landsby og underviste. Da var det en som spurte: «Herre, er det få som blir frelst?» Han sa til dem: «Kjemp for å komme inn gjennom den trange døren! […]

Hør preken

De troendes talløse skare

  Preken på Alle helgens dag, av pastor Egil Edvardsen Åp 7,13-17 En av de eldste tok da ordet og spurte meg: «Disse som er kledd i hvite kapper, hvem er de, og hvor kommer de fra?» «Herre», svarte jeg, «du vet det.» Da sa han til meg: «Dette er de som kommer ut av den store […]

Hør preken

Jeg vil gi dere hvile

Preken på Reformasjonsdagen, av pastor Tor Jakob Welde Matt 11,25-30 På den tiden tok Jesus til orde og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små. Ja, Far, for dette var din gode vilje. Alt har min Far overgitt […]

Hør preken

Guds tilgivelse – og vår

Preken på 22. søndag etter Treenighetsdag, av Egil Edvardsen Matt 18,15-22 Dersom din bror gjør en synd mot deg, så gå til ham og still ham til ansvar på tomannshånd. Hvis han hører på deg, har du vunnet din bror. Men hvis han ikke hører, skal du ta med deg en eller to andre, for etter to eller […]

Hør preken

Kjøpt og betalt

Preken på 20. søndag etter Treenighetsdagen, av pastor Tor Jakob Welde Matt 13,44-50 «Himmelriket er likt en skatt som var gjemt i en åker. En mann fant den, dekket den til igjen, og i sin glede gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte åkeren. Himmelriket er også likt en kjøpmann som lette […]

Hør preken

La de små barna komme til meg

Preken på Mikaelsdagen, av Egil Edvardsen Mark 10,13-16 De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene viste dem bort. Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem. Sannelig, jeg sier […]

Hør preken

Sabbat med brudgommen

Preken på 17. søndag etter Treenighetsdagen, av pastor Tor Jakob Welde Markus 2,18-28 Fariseerne og disiplene til Johannes holdt faste, og det kom noen til Jesus og spurte: «Både disiplene til Johannes og fariseernes disipler faster. Hvorfor gjør ikke dine disipler det?» «Kan vel bryllupsgjestene faste mens brudgommen er hos dem?» svarte Jesus. «Så lenge […]

Hør preken

Jesus på rett plass til rett tid

Preken på 16. søndag etter Treenighetsdag, av pastorpraktikant David Edvardsen Johannes 5,1-14 Etter dette kom en av jødenes høytider, og Jesus dro opp til Jerusalem. Ved Saueporten i Jerusalem ligger en dam som på hebraisk heter Betesda. Den er omgitt av fem bueganger. Der lå det en mengde mennesker som var syke, blinde, lamme og […]

Hør preken

Ett er nødvendig

Preken på 15. søndag etter Treenighetsdagen, av pastor Tor Jakob Welde Lukas 10,38-42 På sin vei kom han til en landsby, hvor en kvinne som hette Marta, tok imot ham i sitt hjem. Marta hadde en søster som hette Maria; hun satte seg ned ved Herrens føtter og lyttet til hans ord. Men Marta var […]

Hør preken

Den gode striden

Preken på 14. søndag etter Treenighetsdag, av Egil Edvardsen Rom 7,14-25 Vi vet at loven er av Ånden, mens jeg er av kjøtt og blod, solgt som slave til synden. For jeg forstår ikke hva jeg selv gjør. Det jeg vil, gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, gir […]

Hør preken

Guds standard – fullkommenhet

  Preken på 13. søndag etter Treenighetsdag, av Egil Edvardsen Matt 5,43-48 Dere har hørt det er sagt: ‘Du skal elske din neste og hate din fiende.’ Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. Slik kan dere […]

Hør preken

Hjertet kjennes på ordene

Preken på 12. søndag etter Treenighetsdag, av pastorpraktikant David Edvardsen Matt 12,33-37 Ta et tre: Enten er det godt, og da er også frukten god, eller det er dårlig, og da er også frukten dårlig. Treet kjennes på frukten. Ormeyngel! Hvordan kan dere si noe godt, dere som er onde? For det hjertet er fullt av, det sier munnen. Et […]

Hør preken

‭‭Lydige og ulydige sønner

Preken på 11. søndag etter Treenighetsdag, av pastor Tor Jakob Welde Matteus‬ ‭21,28-32‬ «Men hva mener dere om dette: En mann hadde to sønner. Han gikk til den ene og sa: ‘Min sønn, i dag skal du gå og arbeide i vingården.’ ‘Nei, jeg vil ikke’, svarte han. Men senere angret han og gikk. Faren […]

Hør preken

En gyllen regel

Preken på 8. søndag etter Treenighetsdag, av pastor Tor Jakob Welde Matt 7,12-14 «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene. Gå inn gjennom den trange porten! For vid er porten og bred er veien som fører til fortapelsen, og mange […]

Hør preken

Ikke av brød alene

Preken på 7. søndag etter Treenighetsdag, av Egil Edvardsen Mark 8,1-9 En annen gang på den tiden var en stor folkemengde samlet, og de hadde ikke noe å spise. Da kalte Jesus disiplene til seg og sa:  «Jeg synes inderlig synd på folket. De har alt vært med meg i tre dager, og de har ikke noe å spise. […]

Hør preken

Kom og se!

Preken på Apostelsøndagen, av pastor Tor Jakob Welde ‭Joh‬ ‭1,35-51‬ Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus kom gående, så Johannes på ham og sa: «Se, Guds lam!» De to disiplene hørte hva han sa og fulgte etter Jesus. Jesus snudde seg og så at de fulgte ham, […]

Hør preken

Gud holder sine løfter

Preken på Døperen Johannes’ dag, av pastor Egil Edvardsen Luk 1,5-25 I de dager da Herodes var konge i Judea, var det en prest i Abias vaktskift som het Sakarja. Hans kone var også av Arons ætt og het Elisabet. Begge var rettferdige for Gud og levde uklanderlig etter alle Herrens bud og forskrifter. Men de var […]

Hør preken

Å gjengjelde ondt med godt

Preken på 4. søndag etter Treenighetsdag, av pastor Egil Edvardsen Matt 5,38-42 Dere har hørt det er sagt: ‘ Øye for øye og tann for tann.’ Men jeg sier dere: Sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil […]

Hør preken

Bortkomne sønner

Preken på 3. søndag etter Treenighetsdag, av pastor Tor Jakob Welde Lukas‬ ‭15,11-32‬ Jesus sa: «En mann hadde to sønner. Den yngste sa til faren: ‘Far, gi meg den delen av formuen som faller på meg.’ Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro […]

Hør preken