No comments yet

Lidelsens sunne virkning

“En kort stund må dere nok lide; men all nådes Gud, som ved Kristus har kalt dere til sin evige herlighet, han skal utruste dere, gi dere kraft og styrke og stille dere på fast grunn” (1 Pet 5,10).

Det fins ingen ende på hva de vantro vil måtte lide i helvetet. Og det de må lide her på jorden, er bare en forsmak på deres fordømmelse. For oss som har tatt vår tilflukt til Kristus, er lidelsen her i livet bare en påminnelse på det vi skal unnslippe. For oss har lidelsen en sunn hensikt, for Gud bruker den til å foredle vår tro og bevare vårt håp.

Uansett hva som måtte hende oss her, er vår Gud fremdeles “all nådes Gud, som ved Kristus har kalt oss til sin evige herlighet”. Han er fortsatt med oss. Han føder, beskytter og bevarer oss fortsatt. Han tilgir oss fortsatt våre synder og forsikrer oss om vår evige herlighet.

Når vi vet at vi har en Far i himmelen, hva trenger vi da frykte på jorden? Når Gud er for oss, hvem kan da være mot oss? Selv om Satans torner stikker oss i legemet og påfører oss de verste fysiske plager og mentale problemer, vet vi at de ikke kan røre ved vår sjel. Ingenting kan skille oss fra Kristi kjærlighet og løfter.

Selv om det var vår lodd i livet å vri oss i smerte i tusen år, ville vi likevel kunne utbryte med Paulus: “Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd? Det står skrevet: For din skyld drepes vi dagen lang, vi regnes som slaktesauer. Men i alt dette vinner vi full seier ved ham som har elsket oss. For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre” (Rom 8,35-39).

Gud er barmhjertig og god. Han vil ikke la oss lide mer enn det vi kan tåle. Men han lar lidelser komme over oss når han ser at det er til vårt beste. Som en kjærlig og trofast far tukter han oss for å befri oss fra vår dårskap og frelse oss fra elendigheten. På en ubegripelig måte bruker han de samme sorgene som gir de vantro en forsmak på helvetet, til å gjøre oss stadig mer fullkomne og stødige i troen og til å styrke og bevare oss på vår vei til den evige herligheten.

Kjære Herre Jesus, la oss ikke fortvile når lidelsen rammer oss, men la den føre til at vi vokser i troen og bli sterkere i håpet. Amen.